Sjukskötare / hemförlovningsteam - Vaasan kaupunki

Sjukskötare / hemförlovningsteam - Vaasan kaupunki

Kom och jobba som sjukskötare i vårt hemförlovningsteam! Vi söker en ny arbetskompis till vårt energiska och multiprofessionella team för tiden 4.11.2019-24.1.2020.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 12.-26.9.2019 beaktas vid valet.

Hemförlovningsteamet är en del av Vasa stads hemvård. Teamets syfte är att ta emot klienter som hemförlovas från sjukhuset och vems funktionsförmåga är nedsatt tillfälligt eller permanent. Hemförlovningsteamets klienter är huvudsakligen äldre personer som behöver hjälp för att kunna hemförlovas från sjukhus. Klienternas funktionsförmåga varierar mycket och du har nytta av mångsidig yrkeskunskap.

I hemförlovningsteamet kartlägger du klientens helhetsbehov och tar hand om dem tillsammans med de andra som jobbar i det mångprofessionella teamet. I teamet jobbar sjukskötare, närvårdare, fysioterapeut och ergoterapeut. Man har tät samarbete med hemvårdens andra team.

Vi förutsätter förmåga till eget initiativ och självständigt arbetande samt förmåga att planera, prioritera och utvärdera arbetsuppgifterna. Gestaltning av helheter. Därtill intresse att arbeta med seniorer.

Vi uppskattar en positiv attityd samt positivitet i förhållande till utveckling.

Vi erbjuder ett intressant och självständigt arbete.

Behörighetsvillkor är examen som sjukskötare (YHS), eller tidigare lämplig examen på institutnivå.

Språkkunskapskrav är nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett vaccinationsintyg.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Rehabiliteringskordinator Paula Kullas tfn. 044 475 0535

Social- och hälsosektorn / hemförlovningsteam
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.