Sjukskötare - Porvoon kaupunki

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en sjukskötare till ett vikariat för tiden 3.2.2020-30.6.2020 i Äppelbackens servicehus.

I Äppelbackens servicehus finns personal på plats dygnet runt. Servicehuset består av tre olika hus på samma gårdsplan. I husen finns sammanlagt 76 servicebostäder och tre grupphem.

Ditt sätt att tänka utgår från de boende och det syns också i ditt sätt att arbeta. Att beakta de boende och anhöriga i verksamheten är naturligt för dig, likaså din förmåga att inspirera och engagera personalen i det vardagliga arbetet. Samarbetsförmåga och flexibilitet i föränderliga situationer hör till dina styrkor. Vi uppskattar förmåga att skapa en personlig och god vardag för våra boende med hänsyn till deras individuella behov och önskemål.

Äppelbackens servicehus är en del av hemvården i Borgå. Om du känner igen dessa egenskaper hos dig själv, ta tillfället i akt!

Behörighetskravet är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare, även sjukskötar- och häsovårdarstuderande beaktas.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Vi förutsätter erfarenhet av sjukvård, förmåga att jobba självständigt och flexibelt samt vilja att vara med och utveckla ny verksamhet. Vi värdesätter erfarenhet av arbete inom äldreomsorg. Sjukskötarens arbete kräver god förmåga till växelverkan och teamarbete samt innovativ och motiverad inställning till arbetet. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. Körkort räknas som merit.

Arbetet är dagarbete.

Skicka din ansökan senast 30.1.2020 kl. 12 via länken Sök nu. Vi intervjuar i takt med att ansökningarna kommer in.

Läs mer

https://www.borga.fi/appelbackens-servicecenter
https://www.borga.fi/appelbacken

Mer om arbetsgivaren

Mera information ger ledaren för serviceboende Sanna Nykänen tfn 040 861 1208

Äppelbackens servicecenter
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!