Sjukskötare - Sipoon kunta

Hemvården i Sibbo kommun arbetar dygnet runt. Hemvården satsar speciellt på rehabilitering av personer med minnessjukdomar, närståendevård och på att stärka gruppverksamheten inom hemvårdens olika områden. Utmaningarna i vårt arbete är att vårda, rehabilitera och förebygga en försämring av funktionsförmågan hos de allt äldre och sjukare klienterna. Att utveckla nya verksamhetsmodeller, stärka personalens kunnande och upprätthålla ett gott arbetsklimat hör till våra tyngdpunktsområden.

Är du proffs på äldreomsorg och genuint intresserad av att främja de äldres välbefinnande, hälsa och sociala aktivitet?

Vi söker nu TVÅ SJUKSKÖTARE till hemvården för ordinarie befattningar fr.o.m. 17.6.2019, eller enligt överenskommelse.

Behörighetskravet för befattningen är sjukskötarexamen, ytterligare kompetens inom mentalvårds- och missbruksarbete eller något annat specialområde rekommenderas. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi värdesätter erfarenhet av arbete med äldre personer och kännedom om hemvård ses som en fördel. Vi förväntar oss också att den sökande har ett självständigt grepp om arbetet samt är hurtig och positivt inställd till utveckling.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, stöd av en mångprofessionell arbetsgemenskap samt möjlighet att utveckla det egna arbetet och kunnandet. Hemvården i Sibbo kommer att övergå till en modell av självstyrande arbete i team (s.k. Buurtzorg), där varje arbetstagare har en möjlighet att själv planera och påverka bl.a. sitt eget arbetsschema, sitt välmående i arbetet samt sättet hur man arbetar. Vårdkvaliteten värderas med hjälp av kvalitetssäkringsinstrumentet RAI.

Arbetet är i huvudsak dagsarbete. För att sköta befattningen krävs körkort, och tillgång till egen bil är önskvärt. Arbetsförhållandens villkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) och prövotiden är sex månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2615,41 euro + eventuella tillägg. Den valda ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. I arbetsförhållandet förutsätts att den anställda har vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi ber att ansökningarna lämnas in via nedanstående länk senast 29.5.2019 kl. 16. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden, lämna din ansökning snart.

Lisätietoja

http://www.sibbo.fi

Tilläggsuppgifter ger hemvårdsledare Katja Suursalmi , tel. 0503385761 eller katja.suursalmi(at)sipoo.fi

Social- och hälsovårdsavdelningen, Service för äldre, Hemvård
Osoite: Stora Byvägen 18, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Tutustu työnantajaan