Sekreterare - Kristiinankaupunki

Sekreterare - Kristiinankaupunki

Befattningen är tidsbunden till 30.6.2020. Arbetsförhållandet inleds 2.9.2019 eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav:
-lämplig högskolexamen eller yrkesexamen
-god förmåga att i både tal on skrift använda svenska och finska språket.

De huvudsakliga uppgifterna är:
-förvaltningsuppgifter inom bildningsväsendet med särskild tyngdpunkt på ekonomiförvaltning
-arbetet förutsätter tidigare erfarenhet av ekonomiförvaltning

Tidigare erfarenhet av byråarbete och särskilt uppgifter i anslutning till bokföring och ekonomi ses som fördel. Vi värdesätter it-kunskaper samt god samarbetsförmåga. Vi söker en person som har utbildning inom ekonomiförvaltning och erfarenhet av ekonomiförvaltning och bokslut. Uppgiften förutsätter kunskaper om ekonomiförvaltningen som helhet, intresse för att utveckla ekonomiprocesser, informationstekniskt kunnande och förmåga till självständigt arbete. Vi använder programmen ProEconomica och Primus och kunskaper i dessa ses som fördel.

Arbetstid och löneförmåner enligt allmänna kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet. Den som valts till befattningen bör före tillträde inlämna godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 4 månader.

Ansökningarna ska lämnas in senast 28.8.2019 kl. 12.00, enbart elektroniskt via tjänsten Kuntarekry.fi. Behörighetsintygen i original uppvisas vid intervjutillfället. Examen ska framkomma av ansökan.

Tilläggsuppgifter om befattningen ges av bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-556 5733.

Skolväsendet i Kristinestad
Adress: Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristiinankaupunki

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.
Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren