Sairaanhoitajan sijaisuus, vuodeosasto 8 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitajan sijaisuus, vuodeosasto 8 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tarjoamme Sinulle, sairaanhoitaja, tilaisuuden työskennellä gastrokirurgian vuodeosastolla 8 A tai 8 B. Sijaisuus alkaa mahdollisimman pian ja kestää 29.9.2019. Sijaisuuden ensisijaisena sijoituspaikkana on osasto 8. Sijaisuus mahdollisesti jatkuu kirurgian toisilla vuodeosastoilla tai operatiivisen tulosalueen (OpTa) varahenkilöstössä 29.9.2019 jälkeen.

Osastolla 8 hoidetaan suolistokirurgisia potilaita, myös avannepotilaita. Osastolla hoidetaan lisäksi mm. ruokatorven, maksan, haiman, sappiteiden ja sappirakon sairauksia. Osastolla 8 B potilaat ovat päivystyspotilaita, mikä tuo työhömme akuuttihoitamisen haasteen.

Arvostamme ammattitaidon lisäksi hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittävää työotetta ja muutosvalmiutta.

Sairaanhoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Sijaisuus täytetään sopivan sijaisen löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa vs. osastonhoitaja Päivi Pennanen, p. 040 637 8933, paivi.pennanen(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Pehmytkudoskirurgia, Osasto 8
Osoite: Kajaanintie 50, Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan