Sairaanhoitaja, yhteispäivystys ja tarkkailuosasto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitaja, yhteispäivystys ja tarkkailuosasto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme joukkoomme motivoituneita ja akuuttihoitotyöstä kiinnostuneita sairaanhoitajia, kahta (2) sairaanhoitajaa yhteispäivystykseen ja yhtä (1) sairaanhoitajaa sisäiseksi sijaiseksi ensihoidon ja yhteispäivystyksen vastuualueelle. Vastuualueeseemme kuuluvat yhteispäivystys ja tarkkailuosasto. Yhteispäivystyksessä hoidetaan kaikkien erikoisalojen kiireellistä hoitoa vaativia potilaita viiden eri tiimilinjan mukaisesti. Tarkkailuosasto on sisätautien erikoisalaan kuuluva akuutti vuodeosasto, jossa korostuu erityisesti sydänpotilaiden hoito ja seuranta (telemetria). Suurin osa potilaista saapuu tarkkailuosastolle yhteispäivystyksen kautta. Hoitotyössä painottuvat erityisesti akuuttihoitotyön ja monipotilastilanteiden hallinta sekä potilaan ja omaisten ohjaaminen. Työ on kummassakin vastuuyksikössä kolmivuorotyötä.

Sinulla on mahdollisuus kehittyä hoitotyön osaajaksi moniammatillisessa työyhteisössämme ja saada tiedollista ja taidollista tukea perehdytyksellä. Toivomme Sinulta hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä vastuullisuutta. Arvostamme koulutuksellista että työkokemuksellista suuntautuneisuutta akuuttihoitotyöhön.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat päivystyksen osastonhoitajat Maarit Willman, p. 08 315 2134 ja Eija Marin-Pekkala, p. 08 315 2218.
Lisätietoja yksiköistämme löydät kotisivuiltamme www.ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

OYS, Medisiininen tulosalue, Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue
Osoite: Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan