Sairaanhoitaja, sijaisuus, varahenkilöstö MedTA - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitaja, sijaisuus, varahenkilöstö MedTA - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tule osaksi työyhteisöä, jossa laadukas ja kollegiaalinen potilaan hoitotyö on yhteinen tavoite ja voimavara. Varahenkilönä toimit tulosalueen yksiköissä sairaanhoitajan äkillisissä sijaistarpeissa. Työssäsi Sinulla on mahdollisuus keskittyä kaikkein tärkeimpään - potilaaseen ja potilashoitotyöhön. Kehität samalla myös omaa osaamistasi työyksiköissä ja erilaisissa hoitotilanteissa. Työaika on vuorotyöluonteista jaksotyötä. Sijaisuus alkaa 19.8.2019 kestäen 16.8.2021 asti.

Joustavuus, hyvät vuorovaikutustaidot ja oma-aloitteisuus katsotaan hakijalle eduksi.

Sairaanhoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Marja Kilpeläinen, p. 040 509 0724 ja ylihoitaja Tarja Hulkko, p. 040 684 9537. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue, Varahenkilöstö
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan