Sairaanhoitaja, Kaakkurin hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Sairaanhoitaja, Kaakkurin hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa Kaakkurin hyvinvointikeskuksessa ikäihmisten palveluissa on haettavana SAIRAANHOITAJAN vakinainen tehtävä.

Tehtävään kuuluu tiimivastaavan tehtävät ikäihmisten palveluissa. Tiimivastaava toimii palveluesimiehen apuna tiimin käytännön järjestelyissä ja työssä.

Ikäihmisten palveluihin kuuluvat Oulunsalo-Kaakkuri kotihoito, Salonkartanon palvelukeskus ja Oulunsalon päivätoiminta. Tehtävä sijoittuu ensisijaisesti Salonkartanon palvelukeskukseen, mutta tehtävään valitulta edellytetään valmiuksia työskennellä myös kotihoidossa sekä liikkuvan sairaanhoitajan tehtävässä koko Oulun kaupungin alueella.

Kaakkurin hyvinvointikeskuksen toiminnan tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöiset alueen palvelutarvetta vastaavat, vaikuttavat palvelut. Kaakkurin hyvinvointikeskuksen palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisesti elämänkaarinäkökulmasta. Tarjoamme vastuullisen ja vaihtelevan työn sekä moniammatillisen työyhteisön tuen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on terveydenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Arvostamme asiakaslähtöistä ja joustavaa palveluasennetta, kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä monipuolista ammatillista osaamista ja kuntouttavaa työotetta. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää paineensietokykyä, hyviä ihmissuhdetaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, innokkuutta toiminnan kehittämiseen sekä myönteisyyttä uuden teknologian hyödyntämiseen työssä. Aikaisempi kokemus vanhustyöstä katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10157/2019. Hakemukset on toimitettava 25.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kaakkurin-hyvinvointikeskus

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat ajalla 8.-22.10.2019 palveluesimies Tarja Peltoniemi, p. 050 388 6907 ja palvelupäällikkö Susanna Lähde, p. 040 621 2238. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kaakkurin hyvinvointikeskus
Osoite: Pesätie 11, 90420 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.