Sairaanhoitaja - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Etsimme sairaanhoitajaa, joka on kiinnostunut haasteellisesta ja monipuolisesta hoitotyöstä asiakkaiden kodeissa. Kotihoidossa toteutetaan vastuuhoitajuutta ja moniammatillista tiimityöskentelyä. Työtä tehdään nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen.
Asiakkaat ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä, vammaisia ja pitkäaikaissairaita.

Arvostamme kokemusta vanhustyöstä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä työn kehittämishalukkuutta. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm. kotihoidon asiakkaan hoidon tarpeen arviointi, hoidon suunnittelu ja toteuttaminen. Sairaanhoitaja toimii tiiminsä hoitotyön asiantuntijana. Ajokortti ja auton käyttömahdollisuus ovat välttämätön tehtävän liikkuvan luonteen vuoksi.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Palkkaus 2589,43€ ja muut ehdot määräytyvät KVTES mukaan. Työaikamuoto on jaksotyö.
Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhteen alkaessa työntekijällä tulee olla Tartuntatautilain §48 mukainen rokotussuoja.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitajat:
Liisa Sainio
p. 09 4258 2227
tai
Susanna Sorjolahti
p. 0500 818022
tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Ikäihmisten palvelulinja, Hoivakeskus, Vihdin kotihoito
Osoite: Ojakkalantie 10, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.