Sairaanhoitaja - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Sairaanhoitaja - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haemme itsenäiseen työskentelyyn kykenevää, innovatiivista hoitotyön ammattilaista sairaanhoitajan toimeen 17.6.2019 alkaen. Työsuhteen aloitus on sovittavissa.

Sairaanhoitajana työtehtäviisi kuuluvat asumisyksikön sairaanhoidolliset asiantuntijatehtävät, asukkaiden terveydenhuollon palveluiden koordinointi ja vastuutehtävät lääkehoidosta. Toimit yhdessä muun henkilöstön kanssa osana asiakkaan päivittäistä, yksilöllistä ohjausta ja hoitoa. Toimit myös yksikkömme opiskelijakoordinaattorina sekä hygieniavastaavana. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Kuunarin asumisyksikkö tarjoaa pysyvän ja turvallisen kodin 18 seniori-ikäiselle kehitysvammaiselle. Yksikkö sijaitsee Turun keskustan läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kuunarissa toiminnan lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Jokaiselle asiakkaalle järjestetään tuki ja palvelut siten, että oman näköinen hyvä elämä mahdollistuu. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle pysyvä loppuelämän koti, jonka palvelut muuntuvat ikääntymisen tuomien tarpeiden mukaisesti. Asiakaslähtöistä toimintaa varmistamme yksilöllisen tuen laatukriteerien mukaisesti jokaiselle asiakkaalle laadittujen yksilöllisten suunnitelmien avulla sekä omahoitajajärjestelmällä. Asiakas on toimintaamme ohjaava esimies. Kuunarissa on päivittäin järjestettävää viriketoimintaa, johon asiakkaat voivat halutessaan osallistua. Lisäksi asiakkaat tekevät retkiä ja osallistuvat aktiivisesti lähiyhteisöjen toimintaan.

Kelpoisuusehtona: laillistettu sairaanhoitaja. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Toimeen valittavan henkilön on ennen valintaansa toimitettava lääkärintodistus.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisenä Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset osoitteella: KTO Kuunarin asumisyksikkö/palveluesimies Marja-Riitta Kähkönen, Helsinginkatu 13 A 2, 20500 Turku

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Palveluesimies Marja-Riitta Kähkönen, p. 040 674 1857, s-posti: etunimi.sukunimi@kto-vs.fi
arkisin klo 8-16

Kuunarin asumisyksikkö
Osoite: Helsinginkatu 13 A 2, 20500 Turku

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO- kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää mm. tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa.
Kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus - KTO:n periaatteena on erityishuollon asiakkaan toimintakyvyn parantaminen, mikä tarkoittaa vammaisuudesta johtuvan toiminnan haitan vähentämistä. Olemme täydentäneet kuntien omaa palvelutoimintaa lähes 50 vuotta. Arvojamme ovat turvallisuus, toista ihmistä arvostava vuorovaikutus, tasa-arvo sekä yhteishenki. Kehitysvamma-alan osaajia meillä on noin 500. Osaajamme edustavat sosiaalista, kasvatuksellista ja lääketieteellistä tietämystä.

Tutustu työnantajaan