Röntgenhoitajan tehtävät - Varkauden kaupunki

Röntgenhoitajan tehtävät - Varkauden kaupunki

Röntgenhoitajan tehtäviin kuuluvat natiivi-, ultraääni-, seulontamammografia-, kliininen mammografia- ja tietokonetomografiatutkimukset, joissa röntgenhoitaja osallistuu potilaan / asiakkaan kokonaishoitoon. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen 24/7 päivystykseen. Työn suorittamispaikka on Varkauden kaupungin yhteistyösopimusten mukaiset toimipaikat.

Kelpoisuusvaatimuksena ovat röntgenhoitaja- tai röntgenhoitaja amk-tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen röntgenhoitajan laillistus. Kliinisen osaamisen lisäksi edellytämme oma-aloitteisuutta, asiakaslähtöistä työotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi työskentely etenkin päivystysaikaan vaatii kykyä itsenäiseen päätöksentekoon muuttuvissa tilanteissa. Kokemus seulontamammografiatutkimuksista ja päivystysaikaisesta työstä katsotaan eduksi.

Röntgenhoitajaopiskelijat huomioidaan valinnassa.

Osastonhoitaja Anita Pirttimäki puh. 040 591 8738, s-posti anita.pirttimaki(at)varkaus.fi

Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Terveydenhuollon vastaanottopalvelut / Varkaus, Röntgen- ja kuvantamisyksikkö
Osoite: Savontie 55, Varkaus

Varkauden kaupunki on ainutlaatuisen
teollisuusperinnön rakentama kansain-
välisen energiateknologiaosaamisen
keskus Keski-Savossa, Saimaan rannalla.
Järvien halkomassa kaupungissamme
kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työ-
paikatkin.

Tutustu työnantajaan