Rakennustarkastaja - Kauhajoen kaupunki

Rakennustarkastaja - Kauhajoen kaupunki

Kauhajoen kaupungin rakennusvalvontapalvelut julistaa rakennustarkastajan viran uudelleen haettavaksi.

Rakennustarkastajan viran tehtävät koostuvat maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemistä kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Tehtävänä on myös osallistua rakennusvalvonnan toiminnan kehittämiseen lupamenettelyssä, rakentamisessa ja rakennetun ympäristön valvonnassa. Viran hoito edellyttää voimassa olevaa ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai talonrakennusalan rakennusmestarin tutkinto sekä kokemusta rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. (MRA 4 § ja 108 §).

Hakijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, tietoteknisiä valmiuksia sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Hakijalle on eduksi kokemus kunnallishallinnosta sekä maankäytön ja kaavoituksen tehtäväalueiden tuntemus.

Virkasuhde alkaa sopimuksen mukaan. Virkasuhteen ehdot ja palkka määräytyvät kunnallisen alan teknisten sopimuksen (TS) ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Virkaan valittavan on toimitettava todistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen alkamista. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää 5.3.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti www.kuntarekry.fi tai sähköisesti tekninen@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 500, 61801 Kauhajoki.

Aiemmin virkaan jätetyt hakemukset huomioidaan virkasuhdetta täytettäessä ilman uutta hakemusta.

Tiedustelut:
johtava rakennustarkastaja Esa Alapiha, p. 040 8222 262,
email: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Lisätietoja

https://www.kauhajoki.fi
http://tweb.seutupalvelukeskus.fi:93/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

rakennustarkastaja Esa Alapiha, p. 040 822 2262, email: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Kauhajoen kaupunki, Tekninen osasto
Osoite: Hallintoaukio, Kauhajoki

Kauhajoen kaupunki, rakennusvalvontapalvelut

Tutustu työnantajaan