Puheterapeutti - Kuopion kaupunki

Puheterapeutti - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueen avohoidon palveluissa on haettavana kaksi (2) toistaiseksi voimassa olevaa puheterapeutin tehtävää.

Sinua odottaa mielenkiintoinen ja monipuolinen työ osaavassa puheterapiatiimissä perusterveydenhuollon tehtävissä. Asiakkaiden lähiyhteisöjen kanssa työskennellään yhdessä. Asiakkaina ovat pääosin alle kouluikäiset lapset, jossain määrin aikuiset. Keskeisiä tehtäviä ovat asiakkaan tutkiminen, kuntoutus, vanhempien ja asiakkaan lähiyhteisöjen ohjaaminen sekä yhteistyökumppaneiden konsultaatioihin vastaaminen. Puheterapeutti ohjaa ja valmentaa voimavaralähtöisesti asiakkaita, heidän läheisiään ja muita toimijoita työskentelemään yhdessä sovittujen kuntoutumistavoitteiden suuntaan. Tehtävään sisältyy monitoimijaisen työskentelyn kehittämistä. Tehtävässä katsotaan eduksi kiinnostus puheterapiapalveluiden kehittämiseen, ICT-välineiden käyttöön sekä joustava ja tulevaisuuteen suuntautuva asenne.

Kelpoisuusehdot: Laillistettu puheterapeutti.

Tehtävän työaika on 38,75 h/vko.

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittujen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävään valittujen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja valituilta edellytetään myös tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Haastatteluaikataulu: touko-kesäkuu 2019

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/web/terveyspalvelut/puheterapia

Lisätietoja antaa: Puheterapeutti, tiimivastaava Tiina Kangasaho, puh. 044 718 6512, tiina.kangasaho@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, 600005 Perusturva- ja terveyslautakunta, 710004 Terveydenhuollon palvelualue, 710003 Avohoidon palvelut
Osoite: Kuopio

Puheterapiapalveluissa on 10 puheterapeutin tehtävää. Työn tukena on osaava, hyvin toimiva työyhteisö, perehdytys ja työnohjaus sekä mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Tutustu työnantajaan