Pt. tuntiopettaja, VALMA-koulutus (Kittilä) - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Pt. tuntiopettaja, VALMA-koulutus (Kittilä) - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa ilmoitetaan haettavaksi PT. TUNTIOPETTAJA, VALMA-KOULUTUS (KITTILÄ) 6.8.2019-30.6.2020 väliseksi ajaksi.

Tehtävät:
- pääosa opetuksesta ja ohjauksesta VALMA-koulutuksessa (Kittilä)
- opetusta ja ohjausta voi olla myös REDUn toimintayksiköissä ja tutkinnoissa
- yksilöllinen, henkilökohtaistettu ohjaus ja tuki
- ryhmän ohjaus ja yhteisöllinen tuki
- koulutuksen ja opetuksen kehittäminen

Edellytämme:
- asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
- kokemusta työelämäyhteistyöstä ja työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta
- VALMA-koulutuksen opintojen opettajana ja kehittäjänä hankittua monipuolista kokemusta ja osaamista
- hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä näyttöä työskentelytaidoista erilaisissa verkostoissa
- omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta
- matkustusvalmiutta

Arvostamme:
- erityisen tuen osaamista ja koulutusta
- hyvää englannin kielen taitoa
- tietoteknistä osaamista

Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen viiden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.redu.fi

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Riitta Karusaari, p. 020 798 4418, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Osoite: Kittilä

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi.

Tutustu työnantajaan