Pt. tuntiopettaja, metsäala - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Pt. tuntiopettaja, metsäala - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa ilmoitetaan haettavaksi PT. TUNTIOPETTAJA, METSÄALA. Tehtävän pääasiallinen työskentelypaikkakunta on Rovaniemi. Lisäksi opetusta ja ohjausta voi olla myös muilla Lapin koulutuskeskus REDUn koulutuspaikkakunnilla.

Tehtävänä on opettaa ja ohjata metsäalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia sisältöjä. Pääpaino opetuksessa ja ohjauksessa on metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapitoon liittyvät sisällöt. Valittavan päätoimisen tuntiopettajan työtehtäviin kuuluu opetusta kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen sisällöt. Lisäksi työtehtävään kuuluu vastata koneiden huollosta ja tarvittaessa myös siirtää koneita harjoitustyömaille.

Edellytämme asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus. Vakituinen virkasuhde edellyttää pedagogisen pätevyyden suorittamista kolmen vuoden määräajassa, ellei opettajalla ole pedagogista pätevyyttä virkaan.
- Lisäksi huomioimme myös metsäalalle soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet, joilla on asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ydintehtävää tukevalta alalta (opettajan pedagogiset opinnot täytyy olla tällöin suoritettuna).

Lisäksi edellytämme:
- Tunnettava ja tiedettävä metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapitoon ja tekniikkaan liittyvät osa-alueet
- Vankka kokemus metsäkoneiden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä töistä
- Matkustusvalmius

Eduksi luetaan toimiminen vastaavassa tehtävässä aiemmin.

Haastattelun yhteydessä hakijoille voidaan järjestää käytännön työnäyttö oppilaitoksen kalustolla.

Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika. Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista.

Lisätietoja antaa 24.6.2019 saakka koulutuspäällikkö Kyösti Paloniemi, p. 020 798 4567, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Osoite: Jänkätie 1, 96300 Rovaniemi

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi.

Tutustu työnantajaan