Pt. tuntiopettaja, auto- ja logistiikka-ala - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Pt. tuntiopettaja, auto- ja logistiikka-ala - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa ilmoitetaan haettavaksi PT. TUNTIOPETTAJA, AUTO- JA LOGISTIIKKA-ALA. Tehtävän sijoituspaikkana on Rovaniemi.

Ensisijaisina tehtävinä ovat logistiikan perustutkinnon koulutus. Lisäksi tehtäviin kuuluvat muutkin ammatillisen opetuksen tehtävät.

Edellytämme asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus. Vakituinen virkasuhde edellyttää pedagogisen pätevyyden suorittamista kolmen vuoden määräajassa, ellei opettajalla ole pedagogista pätevyyttä virkaan.
- Lisäksi huomioimme myös kuljetusalalle soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet, joilla on asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ydintehtävää tukevalta alalta (opettajan pedagogiset opinnot täytyy olla tällöin suoritettuna).
- Raskaiden luokkien (CE) ajo-oikeus ja voimassa oleva ammattipätevyys, kokemus kuljetusalalle suuntaavien opiskelijoiden opetuksesta, käytännön työkokemus yhdistelmäajoneuvonkuljettajan töistä sekä kuljetusalan toimintaympäristön ja paikallisten tekijöiden tuntemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta ja valmiutta työskennellä Rovaniemen lisäksi myös muilla Lapin koulutuskeskus REDU:n koulutuspaikkakunnilla. Lisäksi edellytämme liikenneopettajan pätevyyttä BE CE DE-ajokorttiluokkiin ja ammattipätevyyttä tavara- ja henkilöliikenteestä.

Arvostamme mahdollisimman laaja-alaista kuljetusalan kokemusta sekä jonkin suoritealan syvempää osaamista (esim. säiliökuljetukset, puutavarakuljetukset, lavettikuljetukset). Eduksi katsotaan myös opetuksessa käytettävien tietojärjestelmien hallinta sekä REAK-kouluttajan pätevyys.

Haastattelun yhteydessä hakijoille voidaan järjestää käytännön työnäyttö oppilaitoksen kalustolla.

Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika. Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista.

Lisätietoja

http://www.redu.fi

Lisätietoja antaa 24.6.2019 saakka koulutuspäällikkö Kyösti Paloniemi, p. 020 798 4567, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Osoite: Jänkätie 1, 96300 Rovaniemi

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi.

Tutustu työnantajaan