Psykologi varhaisen tuen tiimiin - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Psykologi varhaisen tuen tiimiin - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Tule työkaveriksemme innostavaan moniammatilliseen tiimiin.

Psykologit ovat noin 50 psykologiammattilaisen yksikkö, joka vastaa Kymenlaakson alueen hyvästä psykologityöstä. Haemme psykologia Kotkaan varhaisen tuen tiimiin vakituiseen työsuhteeseen.

Haemme Kymsoten varhaisen tuen palveluihin oma-aloitteista lasten kanssa työskentelystä kiinnostunutta psykologia. Pääpaino työssä on lasten psykologisissa yksilötutkimuksissa (kognitiiviset/neuropsykologiset kykytason tutkimukset) ja tuen suunnittelussa.

Psykologi toimii itsenäisessä roolissa osana moniammatillista tiimiä toimintaterapeuttien, puheterapeutin, lääkärin ja palveluohjaajan kanssa. Verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö on keskeistä. Lähimpiä yhteistyökumppaneita oman tiimin lisäksi ovat varhaiskasvatuksen toimijat.

Varhaisen tuen psykologina pääset syventymään alle kouluikäisen lapsen kehitykseen ja sen haasteisiin, kerryttämään kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä tärkeästä työstä ja toimimaan eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien perheiden kanssa. Toimessa pääset vaikuttamaan itse merkittävästi työnkuvaasi, jossa sinulta edellytetään itsenäistä työotetta ja vahvaa organisointikykyä. Dynaamisessa uudessa organisaatiossa avoin, joustava työote on plussaa. Lisäksi erilaisissa verkostoissa ja monenlaisten perheiden kanssa työskentelyssä hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeä edellytys.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Aikaisempi kokemus vastaavasta työstä on hyödyksi, mutta työ sopii myös muun psykologian sovellusalan kokemusta omaavalle tai uraansa aloittelevalle psykologille. Kokemus kognitiivisten/neuropsykologisten tutkimusten tekemisestä on kuitenkin hyödyksi. Työ tarjoaa hyvät puitteet varhaisen tuen psykologin työkentän kehittämiseen.

Kymsoten psykologeilla on mahdollisuus yksilötyönohjaukseen organisaation sisällä. Lisäksi itsenäisen työnkuvan tukena oman tiimin lisäksi on Kymsoten laaja psykologiyksikkö.

Psykologilla on käytössään toimivat työtilat.
Oman auton käyttömahdollisuus sujuvoittaa työtehtävien hoitamista.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Psykologien palveluesimies Tarjaliisa Raitanen p. 044 2231 279, tarjaliisa.raitanen@kymsote.fi
Varhaisen tuen tiimin ayl Jutta Raita 040 484 7250
Varhaisen tuen tiimin palveluohjaaja Mervi Hokkanen 040 6311 381

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 48210 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.
Laadun tekee huippuammattilaiset.

Tutustu työnantajaan