Psykologi - Kuopion kaupunki

Psykologi - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana psykologin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä esi- ja perusopetuksessa.

Psykologina työskentelet opiskeluhuollossa osana moniammatillista tiimiä. Työ sisältää sekä yksilökohtaista että yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä esiopetuksessa ja kouluilla. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013).

Työsi tukena ovat muut työyhteisön psykologit, kuraattorit ja esimiehet. Lisäksi tarjoamme työnohjauksen ja koulutusmahdollisuuksia. Syksyksi 2019 Kuopion kaupunki rekrytoi myös neljä uutta vakinaista psykologia oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Tuolloin oppilas- ja opiskelijamäärät / psykologi ovat alle 1000. Näiden tehtävien täytössä arvostetaan kokemusta psykologin työstä kouluilla ja oppilaitoksissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Lisäksi arvostamme monipuolista työkokemusta lasten ja nuorten parissa, yhteistyökykyä sekä valmiutta kehittää psykologin työtä opiskeluhuollossa.

Työaika: 38,25 t/vko

Palkka: 3551,03 €/kk

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen).

Lisätietoja tehtävästä antavat: palveluesimies Anne-Mari Hyvönen, puh. 044 718 4756, anne-mari.hyvonen@kuopio.fi sekä kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen, puh. 044 718 4066, miia.uotinen@kuopio.fi

Kuopion kaupunki
Osoite: Kuopio

www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan