Psykologi - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Psykologi - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana psykologin virka, jonka sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikössä, perheneuvolassa. Perheneuvolassa työskentelee kahden psykologin lisäksi sosiaalityöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia, perheterapeutti, perhetyöntekijä, toimintaterapeutti ja sihteeri. Perheneuvolan sijainti samoissa tiloissa sosiaalipalvelukeskuksen kanssa mahdollistaa laajan moniammatillisen työn asiakkaiden parhaaksi.

Perheneuvolatyö sisältää mm. kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen/nuoren tutkimusta ja hoitoa, parisuhteiden ongelmien selvittelyä ja perheasioiden sovittelua. Voit halutessasi suunnata työpanoksesi yli tai alle 12 vuotiaisiin ja heidän perheidensä kanssa työskentelyyn.

Psykologin tehtävä on haasteellista ja monipuolista hoito-, konsultaatio- ja verkostotyötä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Lasten ja nuorten psykiatrian erikoislääkärin konsultaatiopalvelut ovat käytettävissä. Neuvolan, päiväkotien, koulujen ja sosiaalityön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Kelpoisuusehtona psykologin virkaan on laillistetun psykologin pätevyys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti. Arvostamme myös tehtävään soveltuvaa erikoistumiskoulutusta.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa (ensisijaisesti sähköpostitse) tulosaluejohtaja Antti Tornberg, puh. 040 135 7850. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Osoite: Rantakatu 4, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan