Projektityöntekijää (kotouttamisohjaaja) - Joensuun kaupunki

Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelut vastaa asiakkaiden ohjaus- ja neuvontapalveluista, kotoutumisen palvelutarpeen arvioista, kaupungin kotoutumissuunnitelmista sekä pakolaisten kuntavastaanotosta. Lisäksi tuemme alueen toimijoita maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa. Maahanmuuttajapalvelujen tarjoamalla ohjauksella pyrimme siihen, että uudet kuntalaiset löytävät paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja Joensuussa mahdollisimman nopeasti.

Joensuun kaupunki hakee projektityöntekijää (kotouttamisohjaaja) määräaikaiseen (31.3.2022 asti) työsuhteeseen Kokka kohti Suomea ESR-hankerahoitteiseen Become Karelian! - Work and live in North Karelia -hankkeeseen.

Nautitko vaativasta, nopeatempoisesta työstä ja tiedon etsinnästä? Haluaisitko olla mukana rakentamassa International House of Joensuun palveluita ja tuotteita? Become Karelian! - Work and live in North Karelia ESR -hankkeen työntekijänä edistät kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä kotoutumista kaupungin kotouttamistyön toimintamallin mukaisesti ja vastaat pilotoitavan sijoittautumispalvelun asiakastyöhön liittyvistä kokeiluista sekä muista hankkeen toimintaan liittyvistä tehtävistä.

Kotouttamistyön asiantuntijana avustat asiakkaita asettautumaan Joensuuhun, arvioit hankkeen kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden kotouttamistyön palvelutarpeen ja kirjaat asiakkaiden kanssa sovitut kotoutumistavoitteet ja niitä tukevat, kotoutumista edistävät palvelut heidän kotoutumissuunnitelmaansa. Ryhmä- ja yksilöohjauksien avulla tuet asiakkaita pääsemään yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Työnkuvaasi kuuluu myös päivystys, johon asiakkaat saapuvat ilman ajanvarausta selvittämään arkeen liittyviä asioitaan sekä neuvonnan kirjaaminen asiakasrekisteriin.

Kelpoisuusvaatimuksena määräaikaiseen projektityöntekijän (kotouttamisohjaaja) (Become Karelian! - Work and live in North Karelia ESR -hanke) tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto.

Olet etsimämme henkilö, jos:
- olet työskennellyt projektien tai hankkeiden parissa ennenkin
- sinulla on erinomainen (väh. tason C1) suullinen ja kirjallinen suomen kieli sekä hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kieli (kielitaito todistettava pyydettäessä)
- olet huolellinen ja organisointikykyinen, kykenet hoitamaan monta asiaa samaan aikaan ja osaat hahmottaa suuria kokonaisuuksia
- sinulla on kehittävä, tavoitteellinen ja kokonaisvaltainen työote
- sinulla on erinomainen ymmärrys suomalaisesta yhteiskunnasta ja palvelujärjestelmästä
- sinulla on hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
- olet kärsivällinen ja joustava ja sinulla on erinomainen paineensietokyky eli et hätkähdä pienestä
- olet omatoiminen ja tiedonhaluinen ja sinulla on aito kiinnostus maahanmuutto- ja kotouttamistyötä kohtaan sekä halu kehittyä kotouttamistyön asiantuntijaksi

Arvostamme ja katsomme eduksesi:
- ylemmän korkeakoulututkinnon
- aiemman kokemuksen ja/tai koulutuksen
o maahanmuutto-, kotouttamis- ja pakolaistyöstä
o oleskelulupa-, perheenyhdistämis-, matkustusasiakirja- ja kansalaisuushakemuksiin liittyvästä
neuvonnasta
o sosiaali-, perhe-, ja/tai muusta asiakastyöstä
o tulkin käyttämisestä
- tuntemuksen paikallisista verkostoista
- selkosuomen osaamisen ja muun kielitaidon

Päivittäisiä työtehtäviä tehdään suomeksi, englanniksi ja tulkkivälitteisesti.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan.

Tehtävän aloittamisajankohta on sopimuksen mukaan mahdollisimman nopeasti 1.5.2020 jälkeen.

Työpaikkamme ovat savuttomia.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.joensuu.fi/toihin-kaupungille, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.

Hakuaika päättyy 16.4.2020 klo 15.00. Tehtävä on ollut aiemmin auki ja aikaisemmin lähetetyt hakemukset huomioidaan automaattisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. kotouttamispäällikkö Mia Sevonius-Male, puh. 050 413 3235.

Tutustu työnantajaan
  • Joensuun kaupunki
  • Työpaikka
  • jns-3037
  • 26.3.2020 - 16.4.2020 15:00
  • JoensuuPohjois-Karjala

vs. kotouttamispäällikkö Mia Sevonius-Male, puh. 050 413 3235.

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki.