Projektisuunnittelija - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Projektisuunnittelija - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme IHAN-testausalusta -hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin innovatiivista ja vuorovaikutustaitoista projektisuunnittelijaa, jolla on kokemusta ja näyttöä digitaalisten palveluiden kehittämishankkeista sekä IT-ratkaisujen toteuttamisesta. Tehtävä alkaa mahdollisimman pian ja kestää 31.12.2019. Tehtävä mahdollisesti jatkuu vuoden 2020 loppuun.

IHAN testausalusta -hankkeessa rakennamme Sitran kumppanina ekosysteemiä reiluun datatalouteen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Sitran tavoitteina on luoda uusi toimintamalli ja eurooppalaiset pelisäännöt datan vaihtoon. Hankkeessa kehitämme ja testaamme tiedonvaihdannan teknistä alustaa. Samalla autamme Sitraa määrittelemään yhteiset standardit, periaatteet ja hallintamallin. IHAN-testausalusta rakentuu osaksi Oulun yliopistollisen sairaalan innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö OYS TestLabia ja tulee palvelemaan yrityksiä ja muita toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Projektisuunnittelijana toimit yritysten ja sairaalan testiympäristön tukena PPSHP:n ja Sitran IHAN-testausympäristössä. Vastaat hankkeen ympäristön kehittämisestä ja pilottien teknisestä rakentamisesta sekä laboratorion käyttöympäristön hallinnasta ohjeistuksen mukaisesti. Tehtäviisi kuuluvat testausympäristön suunnittelu- ja kehitystehtävät, integraatioiden rakentaminen, ohjelmisto- ja järjestelmäasennukset, pääkäyttäjätason tukitoimet sekä ongelmanratkaisu- ja vianmääritystehtävät. Vastaat myös yritysten kyselyihin IHAN-testausympäristön teknisistä kysymyksistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus ei ole määritellyt tehtävään kelpoisuusvaatimusta. Tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta soveltuvin tutkinto tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus testaustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta ja terveydenhuollon järjestelmäintegraatioista sekä terveydenhuollon tietojärjestelmästandardien tuntemus. Arvostamme osaamista tietoliikenteestä, tietokannoista, virtuaalipalvelinympäristöistä ja pilvipalvelutoteutuksista sekä tietoturvasta.

Odotamme sinun olevan järjestelmällinen ja paineensietokykyinen vastuunkantaja. Olet taitava toimimaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, mutta pystyt myös itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan terveydenhuoltotoimialan tuntemus. Tehtävä edellyttää yhteistyökykyä, tiimityötaitoja sekä asiakaspalveluhenkistä toimintatapaa. Tehtävä vaatii oma-aloitteista, tarkkaa ja järjestelmällistä työskentelyotetta, nopeaa omaksumiskykyä sekä kykyä omatoimiseen työskentelyyn. Tehtävässä menestyminen edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedustelut testaustoiminnan päällikkö Timo Alalääkkölä, p. 040 561 4390. Sähköposti: timo.alalaakkola(at)ppshp.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto
Osoite: Kajaanintie 50, Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan