Projektisuunnittelija, Osaamista työvoimapoolista - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Projektisuunnittelija, Osaamista työvoimapoolista - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa ilmoitetaan haettavaksi PROJEKTISUUNNITTELIJA Osaamista työvoimapoolista-hankkeeseen. Tehtävä alkaa 3.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä päättyy 31.12.2020.

Osaamista työvoimapoolista-hankkeessa (ESR) tavoitteena on yhteistyössä Eduro-, Seita-, ja Saura-säätiöiden kanssa vastata maakunnan työelämän osaavan työvoiman tarpeeseen.

Hankkeen lähtökohtana on yhdistää ohjaus- ja koulutusosaamista siten, että sen avulla voidaan kehittää kustannustehokkaasti opiskelijoiden, putoamisvaarassa olevien opiskelijoiden, työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden osaamista työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi ja parantaa työllistymistä.

Pääasiallinen tavoite on rakentaa tähän toimiva yhteistyömalli, joka huomioi sekä työelämän osaamistarpeet, että työvoiman yksilöllisesti tarpeeseen räätälöidyn opetus- ja ohjaustarpeen. Hankkeessa säätiön koulutusvalmentaja ja Lapin koulutuskeskuksen opettaja tai omaohjaaja mahdollistavat tiiviillä ammatillisella yhteistyöllä kohderyhmän osaamisen laaja-alaisen tunnistamisen sekä tuovat esille osaamisen kehittämistarpeet suhteessa työelämän vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Osaamisen tunnistamisessa hyödynnetään ohjaajan ja opettajan ammattitaidon lisäksi ajantasaista digitalisaatiota sekä tietoa työelämään tarvittavasta osaamisesta (C&Q -järjestelmä, Tiitus Students -sovellus).

Projektisuunnittelijan tehtäviin kuuluu vastata hankkeen käytännön toimenpiteiden toteutuksesta, hankkeiden sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa. Projektisuunnittelija vastaa hankkeessa varsinaisten osaamiskorttien, osaamisprofiilien laadinnasta tuottaen osaamiskortit vastaajille. Hän huolehtii tietokannan ylläpidosta ja vastaa työpaikkojen ja hakijoiden osalta "mätsäys" toiminnosta.

Edellytämme:
- Soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- Kokemusta työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöstä
- Hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
- Itsenäistä työskentelytaitoa
- Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista
- Hyviä TVT-taitoja
- Matkustusvalmiutta

Arvostamme aikaisempaa kokemusta hankehallinnosta ja lappilaisen yrityskentän tuntemusta. Arvostamme C & Q järjestelmän osaamista ja ja ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tuntemusta (HOKS, osaamisen tunnistaminen, työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen tuntemista).

Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.redu.fi

Lisätietoja antaa tiimiesimies, yrityskehittäjä Kari Rekilä, p. 020 798 4193, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Osoite: Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi.

Tutustu työnantajaan