Projektipäällikkö, viestintäpalvelut - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Projektipäällikkö, viestintäpalvelut - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Projektipäällikön tehtävänä on kehittää Oulun yliopistollisen sairaalan opastusta yhdessä viestintäpäällikön ja muun henkilökunnan kanssa. Projektipäällikkö osallistuu Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuuden viestintään ja markkinointiin ja on osa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viestinnän tiimiä. Projektipäällikkö vastaa sekä nopeiden että pidemmällä aikavälillä tehtävien opastuksen kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta ja koordinoinnista sekä varmistaa omalta osaltaan niiden toteuttamisen. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2019 loppuun.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus ei ole määritellyt tehtävään kelpoisuusvaatimusta. Tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta soveltuvin tutkinto on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Hyvät projektinhallinnan ja sidosryhmäyhteistyön valmiudet, ymmärrys brändin rakentamisesta sekä kokemus viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta ovat edellytys tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle. Tehtävä edellyttää lisäksi sosiaalisen median palvelujen hallintaa ja hyvää ruotsin- ja englanninkielen taitoa.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

https://www.ppshp.fi/

Lisätietoja tehtävästä antavat viestintäpäällikkö Mervi Tervo, 040 715 3912 sekä kehitysjohtaja Pasi Parkkila, 040 544 8955. S-postit etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto, Viestintäpalvelut
Osoite: Kajaanintie 50, Oulu

​​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on pohjoisin viidestä Suomen yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Sairaanhoitopiirin alueella asuu n. 400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella n. 740 000 henkilöä. Sairaanhoitopiirillä on kaksi sairaalaa, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan sairaala, sekä kehitysvammahuollon toimintayksikkö.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan