Projektipäällikkö - Turun kaupunki

Projektipäällikkö - Turun kaupunki

Turun kaupunki, kaupunkikehitysryhmän vetovoiman vastuualue hakee palvelukseensa määräaikaista projektipäällikköä Central Baltic Interreg 2014-2020 -rahoitteiseen Archipelago Access -hankkeeseen ajalle 1.6.2019-30.6.2021.

Turku on Suomen saariston keskus ja portti saaristoon. Merellisyys on tärkeä osa vetovoimaisen kaupungin sisältöä ja yksi kaupungin brändin keskeisistä tekijöistä. Turun keskustavision 2050 mukaisesti Turku on maailman kauneimman saariston pääkaupunki, jossa saaristo ja merellisyys tulee voida kokea jo ydinkeskustassa. Jokisataman alueen Merikeskus rakentuu tulevien vuosien aikana merelliseksi oppimis- ja elämyskeskukseksi, jossa merelliset elämykset voi kokea makuannoksina ja joka toimii merellisenä oppimisympäristönä. Merikeskus on kohtaamispaikka merellisille elinkeinoille, logistinen piste sujuville matkaketjuille saaristoon ja se toimii saariston palveluiden ja mahdollisuuksien näyteikkunana ja lisää kiinnostusta matkailla saaristossa.

Turun ja Tukholman yhteinen Archipelago Access -hanke käynnistää Merikeskuksen rakentumisen. Hankkeen rahoittaa Central Baltic Interreg 2014-2020 -ohjelma ja se toteutetaan yhdessä Tukholman Skärgårdsstftelse i Stockholms Län -organisaation kanssa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa saariston profiloitumisena vetovoimaisena ja yhtenäisenä matkailualueena, edistää palveluiden ja elämysten löydettävyyttä, ostettavuutta ja saavutettavuutta keskuskaupungeista, Turusta ja Tukholmasta käsin. Kaupunkeihin tehdään saaristosta ja merellisyydestä kertovat keskukset ja niihin ensimmäiset elämykselliset, vuorovaikutteiset sisällöt, Turussa jokisatamaan ja Tukholmassa Utön saaristokeskukseen. Hankkeessa toteutetaan myös saaristoalueen digitaalinen palvelu, joka auttaa matkailijaa palveluiden ja saavutettavuuden hahmottamisessa, mahdollistaa helpon matkasuunnittelun, palveluiden ostamisen ja matkakokemusten jakamisen. Hankkeessa luodaan kumppanuuteen perustuva toimintamalli, jolla Merikeskus tulevaisuudessa kehittyy ja uudistuu monitoimialaiseksi saaristomatkailua vauhdittavaksi elämyskeskukseksi sekä sinisen kasvun, Itämeren suojelun ja hyvinvoinnin kohtaamispaikaksi.

Projektipäällikkö vastaa projektin tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisesta, hallinnoinnista ja raportoinnista. Turun kaupunki on projektin pääpartneri, joten projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaisuuden koordinaatiosta sekä raportoinnista ja tavoitteiden toteutumisesta.

Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä innovatiivisuutta ja hyviä englannin kielen suullisia ja kirjallisia taitoja.

Eduksi luetaan kokemus hankkeiden toteuttamisesta, matkailun ja elämystuotannon alan kehittämistoiminnasta sekä ymmärrys digitaalisten palveluiden kehittämisestä katsotaan hakijalle eduksi.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Kehityspäällikkö Päivi Pohjolainen, 17.4.2019 klo 12-14. p- 0505590 578
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Konsernihallinto, Kaupunkikehitysryhmä, Vetovoimatoiminnot
Osoite: Yliopistonkatu 27, Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan