Projektipäällikkö, sijaisuus - Oulun kaupunki

Projektipäällikkö, sijaisuus - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa on haettavana PROJEKTIPÄÄLLIKÖN määräaikainen sijaisuus. Työ alkaa 2.5.2019 ja kestää alustavasti 31.12.2019 saakka.

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita. Muita hankkeen keskeisiä tavoitteita on edistää käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen kehittymistä kuutoskaupungeissa ja luoda hankepartnereille yhteinen viitekehys koskien yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, kaupunkien ja käyttäjien yhteiskehittämistä. Lisäksi tavoitteena on muodostaa yhteiskehittämiselle selkeät toimintamallit, testata ne käytännössä ja kuvata ne sekä tuoda esiin kuutoskaupungeissa yrityksille ja muille kehittämistoimijoille tarjolla olevat yhteiskehittämiselle avoimet oppimisympäristöt.

Projektipäällikkö
- seuraa ja hallinnoi hankkeen budjettia Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta
- tekee yritysyhteistyötä Living Lab -toimintaan liittyen
- markkinoi hankkeen toimintaa sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimijoille ja yrityksille
- etsii hankkeelle sopivia projektityöntekijöitä
- tekee suunnittelu- ja kehittämistyötä yhdessä projektityöntekijöiden, yritysten, yliopiston, Business Oulun ja Oulun kaupungin muiden toimijoiden kanssa sekä 6Aika-hankkeen muiden kaupunkien kanssa
- valmistelee Living Lab -toiminnan tilaisuudet.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään EU-hankeosaamista, hyviä suullisia ja kirjallisia viestintävalmiuksia, kykyä verkostomaiseen yhteistyöhön sekä itsenäistä ja joustavaa työotetta. Työ vaatii oman auton käyttömahdollisuutta. Lisäksi arvostetaan hankekokemusta sekä sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintaympäristön tuntemusta, erityisesti oppimisympäristöihin liittyviä asioita.

Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/2399/2019. Hakemukset on toimitettava 20.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Lisätietoja antaa perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori p. 044 7039767 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Alueelliset palvelut Siku
Osoite: Oulu 10, Torikatu 10, Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Tutustu työnantajaan