Projektiasiantuntija - Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Projektiasiantuntija - Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee

PROJEKTIASIANTUNTIJAA
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2019 - 31.12.2019 SIMHEmalli - maahanmuuttajien alueellisten ohjaus- ja urapalveluiden rakentaminen ja vakiinnuttaminen Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen alueella sekä TalentHub Joensuu hankkeisiin. Tehtävää jatketaan mahdollisesti vuonna 2020 riippuen hankkeiden taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta.

Lyhyt kuvaus projektista, johon työtehtävä liittyy:
SIMHEmalli - hankkeessa rakennetaan itäsuomalainen maahanmuuttajatyön ohjausmalli, kehitetään yhteisiä suomenkielen valmentavia opintoja sekä luodaan alueellinen yhteistyöverkosto sisältäen kaikki maahanmuuttajatyön toimijat sekä Joensuun ja Kuopion kaupungit. Samalla varmistetaan Karelian SIMHEpalvelun jatkuvuutta ja vahvistetaan toimijoiden osaamista.

TalentHub Joensuu-hanke edistää alueen yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteen saattamista. Hankkeen tavoitteena on rakentaa systemaattinen ja aktiivisesti toimiva maakunnallinen kansainvälisten osaajien, yritysten ja muiden tuki- ja palveluorganisaatioiden yhteistyörakenne. Hankkeen yrityslähtöisillä toimenpiteillä edistetään pk-yritysten kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä kansainvälisten osaajien osaamisen nopeaa kiinnittymistä kansainvälistyviin pk-yrityksiin. Kansainvälisten osaajien yrittäjyyspolku tunnistetaan ja pilotoidaan hankkeessa. Yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteiskehittämistä edistetään toteuttamalla uudenlaisia kokeiluja, joissa toteutetaan yhteinen työ-/harjoittelu-/kehittämisjakso yrityksessä.

Tehtävän luonne kokoaikainen 100% työaika.

Keskeisimpiä työtehtäviä ovat:
- karelian SIMHE-tiimin työskentelyyn osallistuminen
- alueellisen maahanmuuttajatyön yhteistyön kehittäminen
- maahanmuuttajien ohjaukseen osallistuminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä projektipäällikön kanssa
- kansainvälisen osaajahubin ohjaus- ja yrityspolkuyhteistyön kehittäminen Business Joensuun kanssa
- koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä alueellisten kehittämisorganisaatioiden opiskelijayhteistyömallin kehittäminen sekä lisäkoulutustarpeiden tunnistaminen yhdessä projektipäällikön kanssa
- hankkeiden talouden ja toimenpiteiden seuranta sekä raportointi yhdessä projektipäälliköiden kanssa
- muut erikseen sovittavat hanketehtävät

Valinnassa painotamme:
- näyttöä kv-toiminnasta ja kehittämisprosessien vetämisestä, maahanmuuttajatyön tuntemusta sekä projektikokemusta
- ohjausosaamista ja kokemusta erilaisista ohjaustilanteista
- kykyä työskennellä tiimissä, yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä englannin kielen taitoa
- joustavuutta ja kehittämisvalmiutta
- itsensä johtamisen taitoja sekä tehtävien organisointi- ja priorisointikykyä
- työmenetelmien ja välineiden hallintaa
- tarkkaa ja huolellista työotetta

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan Karelia-ammattikorkeakoulun projektihenkilöstön palkkausperusteiden mukaisesti.

Jätä hakemus ansioluetteloineen kuntarekryssä 29.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.karelia.fi

Kehittämispäällikkö tuomas.lappalainen@karelia.fi, p. 050 521 5607 (tehtävän sisällön osalta), kansainvälisten asioiden päällikkö liisa.timonen@karelia.fi, p. 050 591 3397 (tehtävän sisällön osalta) ja henkilöstöpäällikkö jaana.tolkki@karelia.fi, p. 050 408 7932 (työsuhteen osalta)

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Karelia-ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Karelia on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.

Tutustu työnantajaan