Projektchef - FCG Finnish Consulting Group

Vi söker en projektchef för planering av projekt inom förnybar energi.

Projektchefen har en central roll särskilt vid försäljningen och genomförandet av planerings- och konsultuppdrag som gäller vindkraftsprojekt. Projektchefen får delta i mångsidiga uppgifter inom planering, utveckling och genomförande av projekt som en del av FCG:s mycket erfarna och mångsidigt kunniga team.

Den sökande ska ha en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning som lämpar sig för uppgiften samt gärna minst några års erfarenhet av utveckling och/eller genomförande av vindkraftsprojekt. Den sökande bör vara förtrogen med projektutveckling som helhet och med dess olika kompetensområden.

Projektchefen samarbetar intensivt med våra experter inom olika områden samt med kunder och myndigheter. Därför förutsätter vi att den sökande är en bra lagspelare och har goda interaktiva färdigheter. Vi sätter också värde på förmåga att ta initiativ och arbeta systematiskt.
Projektchefen reser en del i tjänsten, främst i Finland. Projektchefens verksamhetsställe är alternativt Vasa, Helsingfors eller Uleåborg.
Erfarenhet av användningen av program för geografiska data och WindPro räknas som merit.

FCG Planering och teknik erbjuder möjligheten att utvecklas till en mångsidig expert inom den tekniska branschen.

Lisätietoja

https://hr.fcg.fi/recruitmentwebfi/#/job/56?portal=recruitmentwebfi&source=app

Sektordirektör Jakob Kjellman, 050 337 5095, jakob.kjellman@fcg.fi, regionchef Joakim Ingves, 044 431 4644 joakim.ingves@fcg.fi eller serviceområdets direktör Karoliina Joensuu, 050 412 0546 karoliina.joensuu@fcg.fi
Skicka din ansökan under rubriken "Läs mer".
Bifoga din CV, din ansökan och eventuella andra bilagor som presenterar ditt kunnande med tanke på den lediga arbetsuppgiften.
Berätta också när du kan börja. Vi väntar oss att få din ansökan senast 30.4.2019.

FCG Finnish Consulting Group, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osoite: Yrittäjänkatu 12, Vasa, Uleåborg, Helsingfors

FCG Finnish Consulting Group erbjuder kunderna tjänster inom konsultering, utbildning, multiprofessionell samhällsplanering och programvaruaffärsverksamhet i Finland och internationellt.
FCG:s affärsverksamhet Planering och teknik har multiprofessionell kompetens inom samhällsteknik, miljö och energi-, hus- och anläggningsplanering.

Tutustu työnantajaan