Perusopetuksen rehtori - Kuopion kaupunki

Perusopetuksen rehtori - Kuopion kaupunki

Kuopiolainen opetus - lupa innostua!

Vehmersalmen koulun toistaiseksi voimassa oleva rehtorin virka 1.8.2019 alkaen

Vehmersalmen yhtenäiskoulu sijaitsee noin 50 km:n päässä Kuopion keskustasta Vehmersalmella. Koulussa on noin 180 oppilasta. Perusopetusryhmien lisäksi koulussa toimii esiopetusryhmä. Koulun tilat on uusittu vuonna 2005 - 2007.

Haemme Vehmersalmen yhtenäiskouluun rehtoria, jolla on kokonaisnäkemystä ja kokemusta yhtenäisen peruskoulun johtamisesta ja kykyä toimia monialaisissa verkostoissa. Odotamme rehtorin olevan innostunut, innostava ja kannustava pedagoginen johtaja.

Menestymisen edellytyksiä ovat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä halu kehittää koulua ja perusopetusta yhteistoiminnallisesti henkilöstön, oppilaiden, kyläyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa. Menestyminen rehtorin työssä edellyttää myös vahvaa osaamista henkilöstö- ja talousjohtamisessa.

Rehtorin viran kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 mukaisesti.

Virka täytetään 1.8.2019 lukien. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/p/vehmersalmi

Tiedustelut opetusjohtaja Leena Auvinen 044 7184003 tai perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 7184018.

Vehmersalmen koulu
Osoite: Kuopio

Vehmersalmen yhtenäiskoulu sijaitsee noin 50 km:n päässä Kuopion keskustasta Vehmersalmella. Koulussa on noin 180 oppilasta.
Perusopetusryhmien lisäksi koulussa toimii esiopetusryhmä. Koulun tilat on uusittu vuonna 2005 - 2007.

Tutustu työnantajaan