Perusopetuksen rehtori - Kuopion kaupunki

Perusopetuksen rehtori - Kuopion kaupunki

Kuopiolainen opetus - lupa innostua!

Kalevan koulun toistaiseksi voimassa oleva perusopetuksen rehtorin virka 1.8.2019 alkaen.

Kalevalan koulu on Kuopion koillisella kaupunkialueella sijaitseva yhtenäiskoulu. Kalevalan kouluun kuuluu myös hallinnollisesti yhdistetty, Kettulanlahdessa sijaitseva Kettulan koulu. Oppilaita on yhteensä noin 740, joista noin 500 Kalevalan koulussa ja 240 Kettulassa. Kalevalan koulussa on musiikin ja tanssin painotusopetusta sekä saksarikasteista ja valmistavaa opetusta. Lisäksi Kalevalan koulussa on erityisryhmien opetusta.

Haemme Kalevalan kouluun rehtoria, jolla on kokonaisnäkemystä ja kokemusta peruskoulun johtamisesta ja kykyä toimia laajasti monialaisissa verkostoissa. Odotamme rehtorin olevan innostunut, innostava ja osaava pedagoginen ja hallinnollinen johtaja.

Menestymisen edellytyksiä ovat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, erityisopetuksen tuntemus sekä halu kehittää koulua ja perusopetusta yhteistoiminnallisesti henkilöstön, oppilaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Menestyminen rehtorin työssä edellyttää myös vahvaa osaamista henkilöstö- ja talousjohtamisessa.

Rehtorin viran kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 mukaisesti. Virka täytetään 1.8.2019 lukien. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/p/kalevala, https://peda.net/kuopio/p/kettula

Tiedustelut opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003 tai perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018.

Kalevalan koulu
Osoite: Kuopio

Kalevalan koulu on Kuopion koillisella kaupunkialueella sijaitseva yhtenäiskoulu. Kalevalan kouluun kuuluu myös hallinnollisesti yhdistetty, Kettulanlahdessa sijaitseva Kettulan koulu. Oppilaita yhteensä noin 740, joista noin 500 Kalevalan koulussa ja 240 Kettulassa

Tutustu työnantajaan