Perusopetuksen luokanopettaja ja rehtorin tehtävät - Kuopion kaupunki

Perusopetuksen luokanopettaja ja rehtorin tehtävät - Kuopion kaupunki

Kuopiolainen opetus - lupa innostua!

Luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka Kuopion maaseutualueella (Pihkainmäen koulu) 1.8.2019 alkaen. Virkaan kuuluu rehtorin tehtävät.

Pihkainmäen koulu on noin 130 oppilaan alakoulu, jossa on myös alueen esiopetus ja lisäksi koululla on iltapäivätoimintaa. Koulun kanssa samassa pihapiirissä toimii myös päiväkoti. Pihkainmäen koulu sijaitsee Kuopiossa, Pihkainmäen kylässä, Sinisen tien (Mt 551) varressa. Karttulan keskustaan on 21 km ja Kuopion torille 25 km. Koulu on peruskorjattu vuonna 2004.

Haemme alueen kouluille yhteistä luokanopettaja-rehtoria, jolla on kokonaisnäkemystä ja kokemusta peruskoulun johtamisesta ja kykyä toimia monialaisissa verkostoissa. Odotamme rehtorin olevan innostunut, innostava ja kannustava pedagoginen johtaja, joka kehittää Pihkainmäen koulua yhteistyössä läntisen maaseutualueen koulujen kanssa.

Menestymisen edellytyksiä ovat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä halu kehittää koulua ja perusopetusta yhteistoiminnallisesti henkilöstön, oppilaiden, kyläyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa. Menestyminen rehtorin tehtävässä edellyttää myös vahvaa osaamista henkilöstö- ja talousjohtamisessa.

Rehtorin tehtävät sisältävän luokanopettajan viran kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/ 986 mukaisesti. Virka täytetään 1.8.2019 lukien. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/p/pihkainmaki

Tiedustelut opetusjohtaja Leena Auvinen, puh. 044 718 4003 tai perusopetuspäällikkö Taina Vainio puh. 044 718 4018.

Pihkainmäen koulu
Osoite: Kuopio

Pihkainmäen koulu on noin 130 oppilaan alakoulu, jossa on myös alueen esiopetus ja lisäksi koululla on iltapäivätoimintaa. Koulun kanssa samassa pihapiirissä toimii myös päiväkoti. Pihkainmäen koulu sijaitsee Kuopiossa, Pihkainmäen kylässä, Sinisen tien (Mt 551) varressa. Karttulan keskustaan on 21 km ja Kuopion torille 25 km. Koulu on peruskorjattu vuonna 2004.

Tutustu työnantajaan