Perusopetuksen luokanopettaja ja rehtorin tehtävät - Kuopion kaupunki

Perusopetuksen luokanopettaja ja rehtorin tehtävät - Kuopion kaupunki

Kuopiolainen opetus - lupa innostua!

Luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka Kuopion maaseutualueella (Vehmasmäen koulu) 1.8.2019 alkaen. Virkaan kuuluu rehtorin tehtävät.

Vehmasmäen koulu on noin 130 oppilaan alakoulu. Vehmasmäen koulu sijaitsee Kuopion kaupungin eteläisellä maaseudulla, noin 20 km Kuopion torilta.

Haemme Vehmasmäen kouluun luokanopettaja-rehtoria, jolla on kokonaisnäkemystä ja kokemusta peruskoulun johtamisesta ja kykyä toimia monialaisissa verkostoissa. Odotamme rehtorin olevan innostunut, innostava ja kannustava pedagoginen johtaja, joka kehittää Vehmasmäen koulua osana maaseutukoulujen verkostoa.

Menestymisen edellytyksiä ovat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä halu kehittää koulua ja perusopetusta yhteistoiminnallisesti henkilöstön, oppilaiden, kyläyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa. Menestyminen rehtorin tehtävässä edellyttää myös vahvaa osaamista henkilöstö- ja talousjohtamisessa.

Rehtorin tehtävät sisältävän luokanopettajan viran kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/ 986 mukaisesti. Virka täytetään 1.8.2019 lukien. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/p/vehmasmaki

Tiedustelut opetusjohtaja Leena Auvinen, puh. 044 718 4003 tai perusopetuspäällikkö Taina Vainio, puh. 044 718 4018.

Vehmasmäen koulu
Osoite: Kuopio

Vehmasmäen koulu on noin 130 oppilaan alakoulu. Vehmasmäen koulu sijaitsee Kuopion kaupungin eteläisellä maaseudulla, noin 20 km Kuopion torilta.

Tutustu työnantajaan