Perusopetuksen lehtori - Kuopion kaupunki

Perusopetuksen lehtori - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella perusopetuspalveluissa on haettavana matematiikan, kemian ja fysiikan lehorin virka 1.8.2019 alkaen. Tehtävä sisältää matematiikan, kemian ja fysiikan opettamista Jynkänlahden yläkoulussa.
Arvostamme monipuolista ja vahvaa aineenopetuksen osaamista ja kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä. Edellytämme hakijalta vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi arvostamme taitoa työskennellä moniammatillisissa työtehtävissä työyhteisössä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti. Tietotekniitan opettamisen pätevyys katsotaan eduksi.

viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Viran palkkaus on 2901,42 €/kk.

Virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti.

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/p/jynkanlahti

Lisätietoja virasta antaa vs. rehtori Jari Harjula, p. 0447184661

Kuopion kaupunki, 500005 Kasvun ja oppimisen lautakunta, 510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue, 520003 Perusopetus ja nuorisopalvelut, 520002 Perusopetus, 520207 Vuosiluokat 7-10 (200 - 500 oppilasta), 5241 Jynkänlahden koulu
Osoite: Kuopio

Jynkänlahden koulu sijaitsee n. 7 km Kuopion keskustasta etelään Jynkän kaupunginosassa. Koulun välittömässä
läheisyydessä sijaitsevat Kallaveden kirkko ja alueen erinomaiset liikuntamahdollisuudet. Esimerkiksi Lippumäen urheilupuisto jalkapallokenttineen sekä tänä vuonna avattava jäähalli. Alueella on myös Lippumäen uimahalli. Koulussamme on noin
460 oppilasta ja opettajia on noin 40.
Urheilupainotteisuus näkyy vahvana koulumme jokaisella luokka-asteella. Koulun tehtävänä on yhteistyössä oppilaiden vanhempien ja koko kouluyhteisön kanssa luoda turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja kasvuympäristö.
Koulumme keskeisiä painopistealueita ovat:
-monimuotoinen yleis- ja erityisopetus
vahva ja huippu-urheiluun tähtäävä urheilukasvatus

Tutustu työnantajaan