Peruskoulun matematiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Peruskoulun matematiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Matematiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävä vuosiluokilla 7-9. Vähintään 16 h / vko.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja sitoutuneisuutta koulun profiilin mukaisiin painotuksiin.
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tiimityöskentelyyn sekä tietotekniikan osaamista.

  • Saarnilaakson koulu
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1651-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 17.9.2019 - 23.9.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Rehtori Jukka Kuittinen 050 559 6969 etunimi.sukunimi@espoo.fi Apulaisrehtori Jussi Otsomaa 050 326 4766 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Saarnilaakson koulu
Osoite: Hösmärintie 1, 02760 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan