Peruskoulun lehtori - Kouvolan kaupunki

Peruskoulun lehtori - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;

Käsityön lehtorin vanhempainvapaan ja opintovapaan viran (10978) sijaisuus ajalle 8.8.2019-30.5.2020 Valkealan yläkoulussa.
Toivomme että innostat opetuksessa oppilaita kehittämään kättentaitoja monipuolisesti eri materiaaleilla. Sinulla tulee olla hyvät yhteistyötaidot eri ikäisten ihmisten kanssa toimimiseen yläkoulussa. Opetuksessa sinulla on valmiudet tietotekniikan hyödyntämiseen opetuksessa ja osaat käyttää oppimisympäristöjä osana omaa opetustasi.
Viransijaisuutta täytettäessä huomioidaan pätevien hakijoiden puuttuessa myös monipuolisesti kättentaitoja soveltuvan koulutuksen tai harrastuneisuuden kautta omaavat hakijat. Soveltuvia koulutuksia viransijaiseksi valittavalla henkilöllä voi olla luokanopettaja, jolla on käsityön erikoistumisopinnot tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Pääpaino osaamisessa on kovien materiaalien tuntemuksella ja niiden työskentelytekniikoiden hallinnalla ja ohjaamistaidoilla.
Opetustuntimäärä viransijaisuudessa on 24 tuntia.

Viran sijoituspaikka: Valkealan yläkoulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Valkealan yläkoulussa on 370 oppilasta ja 34 opettajaa. Valkealan yläkoulu sijaistee 13 kilometriä Kouvolasta. Valkealaan on Kouvolan keskustasta hyvät linja-autoyhteydet.
Kouvolassa Valkealan kirkonkylään on alkamassa monitoimitalon rakentamishanke, ja lähivuosina tulevat Valkealan yläkoulu ja Kirkonkylän koulu muodostamaan yhtenäiskoulun.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Rehtori Pauli Pölönen, pauli.polonen(at)kouvola.fi tai 02061 56553
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, Valkealan yläkoulu
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan