Personalchef - Maalahden kunta

Personalchef - Maalahden kunta

Malax kommun lediganslår tjänsten som personalchef.

Anställningen inleds 1.10.2019 eller enligt överenskommelse.

Personalchefen är enhetschef för personalenheten, till vilken hör personal inom löneadministration. Personalchefen är en nyckelperson i personalfrågor, personalförhandlingar och i samarbetet med personalorganisationer och har en rådgivande funktion gentemot övriga avdelningar i personal- och kollektivavtalsfrågor. För att framgångsrikt sköta uppgiften bör du ha mycket goda kunskaper i personalförvaltning och kommunsektorns kollektivavtal. Därutöver bör du ha god matematisk förmåga och ett lösnings- och samarbetsorienterat förhållningssätt.

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen samt erfarenhet av krävande kansliarbete. Språkkrav är god förmåga att förstå, tala och skriva svenska och finska.

Det är möjligt att sökandens lämplighet för uppgiften även utreds genom lämplighetsbedömningstest.

Godtagbart läkarintyg bör uppvisas före tillträdande. Prövotid sex månader.

Lisätietoja

https://www.malax.fi/aktuellt/jobba-hos-oss/

Kommundirektör Jenny Malmsten, tfn 050 437 2447, jenny.malmsten@malax.fi

Malax kommun, Förvaltning och ekonomi
Osoite: Malmgatan 5, Malax

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri kommun.

Tutustu työnantajaan