Perheterapeutti - Suonenjoen kaupunki

Tule perheterapeutiksi Suonenjoen kaupungin perheneuvolaan. Suonenjoki tuottaa vastuukuntana perheneuvolapalvelut myös Rautalammille, suhteessa 70/30%.

Perheterapeutti sijoittuu perheneuvolan yksikköön ja toimii sosiaalityöntekijän työparina.
Perheterapeutin tehtäviin kuuluu lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävä terapeuttinen työ. Perheterapeutin työ on osa kasvatus- ja perheneuvontaa ja sisältää muun muassa vanhempien tukikäyntejä. Laaja-alainen verkostotyö eri ammattiryhmien kanssa on oleellinen osa työtehtäviä. Työhön kuuluu myös erilaisten vertaisryhmien ohjaus ja valmennus.

Perheterapeutti toimii myös osana systeemistä lastensuojelua. Työtehtäviin kuuluvat perheiden ohjaus- ja neuvontatyö sekä vanhempien ja lasten tukeminen lasten kasvatustehtävässä. Tehtäviin sisältyy perhe/pariterapeuttista työskentelyä sekä eroneuvontaa.

Perheneuvola tekee tiivistä yhteistyötä lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja - kuraattorin, KYS:n lasten psykiatrian sekä lastensuojelun ja perhepalveluiden kanssa.

Arvostamme aiempaa kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Työ edellyttää lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntemusta, perhekeskeistä työskentelyotetta, sekä kehittämismyönteistä työotetta. Työn hoitaminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, aloitteellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Mahdollisuus oman auton käyttöön on välttämätöntä.

Kelpoisuusvaatimus perheterapeutin tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perheterapeutin tutkinto sekä psykoterapeutin tutkinto.

Työssä arvostetaan kokonaisvaltaista ja perheiden lähtökohdat ja tarpeet huomioivaa työotetta. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja erilaisten ihmisten kohtaamisessa sekä yhteistyötaitoja toimittaessa muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on erityistason perheterapiakoulutus ja Valviran antaman oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Voimassa oleva ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on tehtävän kannalta välttämätön. Eduksi luetaan työkokemus perheterapeutin työstä.

Tehtävä tulee ottaa vastaan elokuussa 2020. Työaika ja muut työsuhde ehdot ja edut KVTES:n mukaisesti. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tehtäväkohtainen palkka 3323 e /kk.

HAKUAIKA 12.4.2020 klo 21.00 saakka. Varauduthan etähaastatteluun 17.4.2020.

Lisätietoja

http://www.suonenjoki.fi

Tutustu työnantajaan

sosiaalijohtaja Eija Komulainen, puh. 0400575184

Suonenjoen kaupunki, Sosiaalitoimi, Sosiaalityö
Osoite: Keskuskatu 3, 77600 Suonenjoki

Suonenjoki on maankuulu savolainen mansikkakaupunki. Asukkaita kaupungissamme on noin 7500. Savolaiskaupungin vireys ja elinvoima kumpuaa ihmisten iloisuudesta, ahkeruudesta ja luonnon läheisyydestä. Vaihtelevat maisemat, vesistöjen läheisyys ja asumisen väljyys ovat tekijöitä, joilla kaupunkimme erottuu edukseen. Kaupunkimme tarjoaa laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille sekä erinomaiset vetovoimatekijät viihtyisään asumiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Suonenjoen kaupunki on savuton työpaikka.