Perhepäivähoitaja - Nurmeksen kaupunki

Perhepäivähoitaja - Nurmeksen kaupunki

Omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.9.-31.12.2019. Työn mahdollinen jatkuminen selviää myöhemmin.

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa tärkeänä osana on opetus, kasvatus ja hoito. Perhepäivähoitaja osallistuu työssään varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Perhepäivähoitajan lapsiryhmässä voi hoitajan omat lapset mukaan luettuna olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus (esimerkiksi lähihoitaja, lastenohjaaja), lain 540/2018 mukaisesti.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään palkata soveltuvin hakija, joka on kiinnostunut perhepäivähoitajan työstä ja omaa kokemusta lastenhoidosta.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Nurmeksen kaupungilla on käytössä perhepäivähoitajien takuupalkkajärjestely: hoitajalta varataan neljä yli 5h/pv hoitopaikkaa, jolloin peruspalkka soveltuvan tutkinnon omaavalle on 1711,63€ kuukaudessa. Jos soveltuvaa tutkintoa ei ole, peruspalkka on 1635,51€ kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kustannuskorvauksia.

Työaika muodostuu lasten hoitoaikojen mukaisesti. Kyseessä on arkena tehtävä päivätyö, keskimäärin 40h/viikko. Työaikaa seurataan 4 viikon tasoitusjaksolla ja tarvittaessa työaikaa tasataan työajantasausvapaina.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaamisesta. Tehtävässä on koeaika. Ennen työssä aloittamista koti on hyväksyttävä aluejohtajan ja perhepäivähoidon ohjaajan toimesta soveltuvaksi perhepäiväkotikäyttöön.

Tehtävää haetaan sähköisesti kuntarekry.fi-sivun kautta.

Lisätietoja

http://www.nurmes.fi

Perhepäivähoidon ohjaaja Elina Lohtander, puh. 040 104 5351, elina.lohtander@nurmes.fi (vko 29)
Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Tarja Lipponen, puh. 040 104 5319, tarja.lipponen@nurmes.fi (vko 30)

Nurmeksen kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes

Tarvitsemme uusia osaajia Nurmekseen töihin!
Nurmes on viihtyisä kaupunki Pielisen pohjoispäässä, Pohjois-Karjalassa. Luonnonkauniin kaupungin tunnuksia ovat järvet, metsät ja vaaramaisemat. Kahden järven välissä kohoava Puu-Nurmeksen alue on arvokas suojelukohde.
Kaupunki tunnetaan myös Bomba-talosta. Kaupungissa on hyvät ja laadukkaat peruspalvelut sekä monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

Tutustu työnantajaan