Perhepäivähoidonohjaaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Perhepäivähoidonohjaaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Perhepäivähoidonohjaajan virka varhaiskasvatuksen palvelualueella 1.9.2019 lukien. Virka alkaa sijaisuudella 31.1.2020 asti, mutta tämän jälkeen virka on toistaiseksi voimassa oleva.

Perhepäivähoidonohjaajan tehtävänä on perhepäivähoidon eri toimintamuotojen ohjaus, neuvonta sekä valvonta. Turussa toimii sekä kunnallisia että yksityisiä perhepäivähoitajia ja yksityisiä ryhmäperhepäiväkoteja. Kaupungissa on käytössä sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä, että palveluseteli. Perhepäivähoidonohjaaja toimii kunnallisten perhepäivähoitajien esimiehenä, joten esimies kokemus varhaiskasvatuksessa katsotaan eduksi.

Tehtävä edellyttää varhaiskasvatusosaamista, erityisesti perhepäivähoidon osalta sekä verkosto-osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä edellytetään kokonaisvaltaista näkemystä varhaiskasvatuksen palvelurakenteesta ja eri palveluista.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 31

Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoitettu rekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala
tavoitettavissa 20.6.2019 sekä 24.6.2019
+358 40 142 4483
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus
Osoite: Yliopistonkatu 27, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan