Perheneuvolan sosiaalityöntekijä - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tervetuloa kauniiseen Kainuuseen, Vuokatin vaarojen kupeeseen! Etsimme mukavaan ja yhteistyökykyiseen työyhteisöömme sosiaalityöntekijän viransijaista Sotkamon perheneuvolaan. Sijaisuus kestää 31.12.2019 saakka, mutta jatkuu mahdollisesti pidempäänkin. Sotkamon perheneuvolassa on yksi psykologin ja kaksi sosiaalityöntekijän vakanssia. Sotkamon perheneuvola on osa Kainuun perheneuvolaa, jossa on kaikkiaan yhdeksän psykologin, kahdeksan sosiaalityöntekijän vakanssia sekä tulosyksikköpäällikkö ja toimistosihteeri.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän työ on monipuolista lasten ja heidän perheidensä sekä verkostojen kanssa tehtävää työtä. Keskeisiä työtehtäviä ovat vanhempien kanssa käytävät lapsen kehitykseen, kasvatukseen tai vanhemmuuteen liittyvät keskustelut, parisuhdetyö sekä perheiden tukeminen erosta selviytymisessä. Työ tapahtuu osin parityönä ja osin yksin suoritettavana työnä.

Arvostamme kokemusta ja osaamista lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, kehittämismyönteisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Edellytämme hyvää suomen puhuttua ja kirjoitettua osaamista. Ajokortti on välttämätön.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015), 3§, 7§ ja 32§) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Eduksi luemme kasvatus- ja perheneuvonnan erikoiskoulutuksen tai muun vastaavan koulutuksen. Pätevien hakijoiden puuttuessa määräaikaiseen sijaisuuteen voidaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännönharjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015).

Järjestämme perehdytystä ja työnohjausta.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan tulosyksikköpäällikkö Eija Airaksiselle ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sosiaalityöntekijä"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tulosyksikköpäällikkö Eija Airaksinen, p. 044 0425629, eija.airaksinen@kainuu.fi
Sosiaalityöntekijä Päivi Härkönen, p. 044 7970276, paivi.harkonen@kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Perheneuvola Sotkamo
Osoite: -, 88600 Sotkamo

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.
Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.

Tutustu työnantajaan