Palveluohjaaja - Oulun kaupunki

Palveluohjaaja - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa on haettavana PALVELUOHJAAJAN määräaikainen viransijaisuus ajalle 1.4. - 31.12.2019. Tehtävä sijoittuu erityisryhmien palveluohjaukseen.

Erityisryhmien palveluohjauksessa myönnetään vammaisille, kehitysvammaisille mielenterveyskuntoutujille kotiin annettavia kotona asumista tukevia sosiaalipalveluita, asumispalveluita ja hoivapalveluita. Erityisryhmien palveluohjauksessa arvioidaan asiakkaan palvelutarpeet, tehdään palvelusuunnitelmat sekä päätökset asiakkaan tarvitsemista palveluista. Terveydenhuollon koulutuksen omaavan palveluohjaajan tehtäviin erityisryhmien palveluohjauksessa kuuluu vammaisten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien avopalveluiden laaja-alainen sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain edellyttämä palvelutarpeenarviointi ja palvelusuunnitelmien laatiminen yhteistyössä lähi- ja viranomaisverkoston kanssa sekä tarvittava asiakaskohtainen päätöksenteko.

Kelpoisuusehtona on terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Eduksi luetaan kokemus ja osaaminen palveluohjaukseen liittyvissä tehtävistä.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1875/2019. Hakemukset on toimitettava 22.3.2019 klo 15.00 mennessä

Lisätietoja

http://www.ouka.fi/oulu

Lisätietoja antaa palveluesimies Kristiina Okkonen, p. 044 703 6470 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Sosiaalinen hyvinvointi, Erityisryhmien sosiaalipalvelut, Erityisryhmien palveluohjaus
Osoite: Vanhantullinkatu 4, Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Tutustu työnantajaan