Palveluohjaaja - Nurmijärven kunta

Nurmijärvi - Positiivinen ilmiö

Oletko sinä uusi ilmiöntekijä? Haemme kotoutumispalveluihin

PALVELUOHJAAJAA

vakituiseen toimeen. Työ alkaa 2.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Haluaisitko päästä toteuttamaan kotouttamistyötä kotoutumispalveluihin yhdessä ammattitaitoisen, aktiivisen ja innostuneen tiimin kanssa? Olet kiinnostunut ohjaus- ja neuvontatyöstä ja tulet toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa ja sinulla on hyvät yhteistyötaidot?

Nurmijärven kunnassa on noin 2000 vieraskielistä henkilöä, joille tulee kotouttamislain mukaisesti järjestää matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Palveluneuvoja työskentelee kotoutumispalvelussa Koto-info -nimisessä matalan kynnyksen infopisteessä. Vastaat infopisteen asiakaspalvelusta, materiaaleista, esitteiden hankinnasta ja päivityksestä sekä laajasta tiedottamisesta maahanmuuttoasioihin liittyen. Ylläpidät myös infopisteen Facebook- sivuja.

Työntekijänä olet aloitteellinen ja itseohjautuva, mutta samalla olet vahvasti tiimityön kautta ammattiroolisi hahmottava työntekijä. Miellät itsesi työroolisi kautta laajempaan Nurmijärven sivistys- ja -hyvinvointitoimialan toimijakenttään ja suhteutat ammatillista näkemystäsi niin kunnan palvelujen, Sote-kuntayhtymän, kuin muiden toimijoiden verkostoon.

Käsityksesi kotouttavasta työotteesta nojaavat asiakkaan oman aktiivisuuden ja omatoimisuuden lisäämiseen. Et myöskään pelkää tarttua kiinni käytännön työhön asiakkaan arjessa ja hyvinvoinnin sekä elämänhallinnan tukemisessa. Sinulla on reagointikykyä nopeasti muuttuvissa asiakastyön tilanteissa, mutta samalla pystyt hahmottamaan priorisoitavat työtehtävät. Paineensietokykysi on hyvä ja jaksat antaa ammattitaitoista ja asiantuntevaa ohjauspalvelua, vaikka sinulla olisi kiireen tuntu tai käsiteltävät asiakokonaisuudet mutkikkaita.

Kotoutumispalveluihin kuuluu palveluohjaajan lisäksi maahanmuuttokoordinaattori, kotoutumisohjaa ja pakolaisohjaaja.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan tehtävään on sosionomin (AMK) tai yhteisöpedagogin (AMK) tutkinto taikka aiempi vastaava opistoasteen tutkinto tai muu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Laaja kielitaito katsotaan eduksi. Englanniksi opastaminen on työssäsi arkipäivää. Puhut selkosuomea neuvontatilanteissa ja osaat myös tarvittaessa toimia tulkin välityksellä. Arvostamme aktiivista, pitkäjänteistä ja työn kehittämisestä innostunutta työotetta ja myönteistä asennetta. Luemme eduksi kokemuksen kotouttamistyöstä.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, mahdollisuuden kehittyä työssäsi, merkityksellisen työpaikan, jossa saat vaikuttaa maahanmuuttajatyön kenttään, hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen, liikunta- ja kulttuurisaldon, työhyvinvointitilaisuuksia sekä virkistäviä kulttuuritapahtumia.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kiinnostuitko?

Lisätietoa tehtävästä antaa maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaara 040 317 2564.

Odotamme yhteydenottoasi!

Hakuaika päättyy 17.12.2019 klo 15.00 Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan
  • Nurmijärven kunta
  • Työpaikka
  • nur-4463
  • 3.12.2019 - 17.12.2019 15:00
  • NurmijärviUusimaa

Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Nurmijärvi on yli 42 000 ihmisen kotikunta. Kuntastrategiamme perustuu vastuulliseen johtamiseen ja taloudenpitoon, kunnan vetovoimaan ja kilpailukykyyn, aktiivisiin kuntalaisiin sekä hyvinvointia edistäviin palveluihin. Arvojamme ovat vastuullisuus, avoimuus, toimintatapojen uudistaminen sekä yhteistyö. Olemme savuton työpaikka.