Palvelujohtaja - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Palvelujohtaja - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana aikuis- ja perhesosiaalityön palvelujohtajan virka. Virkasuhteen alkaessa palvelujohtaja toimii perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella aikuissosiaalityön sekä perhesosiaalityön tulosyksikköjohtajana ja on tulosalueen johtoryhmän jäsen.

Aikuissosiaalityön ja perhesosiaalityön tulosyksiköissä järjestetään lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. Palvelujohtaja vastaa tulosyksiköiden toiminnallisesta kokonaisuudesta ja kehittämisestä sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Hän päättää valmistelusta palvelujen myöntämisestä ja osallistuu hallintomenettelyyn liittyvien asiakirjojen valmisteluun. Virkaan kuuluu myös yhteistyö sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä moniammatillinen verkostotyö ja palveluprosessien koordinointi.

Koulutusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Virkaan valittavalta edellytetään johtamiskoulutusta ja -kokemusta sekä monialaista kokemusta palvelujen ja toiminnan järjestämisestä. Hyvinvointipalveluihin kohdistuva erikoistumis-/ täydennyskoulutus katsotaan eduksi.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Noudatamme viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa. Organisaatiossa edellytetään 1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48 § edellyttämää rokotesuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, Pl 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja Antti Tornberg, puh. 044 135 7850 , sähköposti antti.tornberg@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Osoite: Rantakatu 4, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.
Raahen seudun kuntayhtymä on Savuton Työpaikka.

Tutustu työnantajaan