Palveluesimies, Oulun kaupunginsairaala - Oulun kaupunki

Palveluesimies, Oulun kaupunginsairaala - Oulun kaupunki

Oulun kaupunginsairaala tarjoaa kuntalaisille lyhytaikaista, akuuttia sairaanhoitoa, kuntoutusta ja päihdelaitoshoitoa. Kaupunginsairaalassa on 11 eri osastoa ja potilaat ohjautuvat kuntoutukseen ja jatkohoitoon Oulun yliopistollisesta sairaalasta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä, hyvinvointikeskuksista ja osa suoraan kotoa. Suurin osa potilaista on ikäihmisiä.

Sairaalan tiloissa toimii erikoislääkäreiden vastaanottoja, jotka palvelevat koko Oulun aikuisväestöä ja tukevat erityisesti hyvinvointikeskusten lääkäreiden toimintaa. Lisäksi tiloissa toimivat laboratoriopalvelut, keskusneuvola ja terveydenhuollon kuntoutuspalvelut.

Haettavana on PALVELUESIMIEHEN vakinainen virka Oulun kaupunginsairaalassa.

Viranhaltija toimii palveluesimiehen tehtävässä Päihdeklinikalla ja osastolla G3. Osasto G3 on päivystysosasto, jonka erityisosaaminen painottuu äkillisesti sairastuneiden ja päihdetaustaisten potilaiden hoitoon. Osastolle tulevat deliriumpotilaat sekä somaattista hoitoa tarvitsevat päihdepotilaat sekä tarvittaessa alkoholikatkaisupotilaat, jos Päihdeklinikka on täynnä. Potilaat voivat tulla osastolle myös sairaanhoitajan lähetteellä avopäihdepalveluista.

Päihdeklinikka on päihdeyksikkö, jossa asiakkailla on mahdollisuus katkaisu- ja vieroitushoitoon. Hoidossa asiakkaan fyysisiä ja psyykkisiä vieroitusoireita helpotetaan ja hänelle suunnitellaan yhdessä jatkohoito. Päihdeklinikalla tehdään myös korvaushoidon aloitukset.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai vähintään soveltuva opistoasteinen tutkinto, jonka lisäksi on hankittu työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutus (40 op). Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vankkaa kehittämisotetta ja kokemusta esimiestyöstä. Eduksi luetaan perehtyneisyys sairaalatyöhön.

Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Viranhaltijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9238/2019. Hakemukset on toimitettava 24.9.2019 klo 15.00 mennessä.
.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/sairaalahoito

Lisätietoja tehtävästä antaa ajalla 11.9 - 19.9.2019 palvelupäällikkö Päivi Sydänmaa, p. 044 703 4153 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Terveyspalvelut, Oulun kaupunginsairaala
Osoite: Kajaanintie 48 C, 90220 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Tutustu työnantajaan