Palveluesimiehen toimi, välinehuoltokeskus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Palveluesimiehen toimi, välinehuoltokeskus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme työyhteisöömme palveluesimiestä, sijoituspaikkana välinehuolto. Työhön kuuluu vastuuyksikön toiminnan organisointiin ja kehittämiseen sekä päivittäiseen työnjohtoon liittyviä tehtäviä. Erityisenä vastuualueena tehtävässä on välinehuollon prosessin ohjaus ja valvonta.

Odotamme sinulta johtamis- ja esimiestaitoja, sitoutumista, innovatiivisuutta, oma-aloitteisuutta sekä kokemusta työnjohdollisista tehtävistä. Kyky toimia rakentavasti muutostilanteissa, innostuneisuus ja valmius itsensä sekä työn kehittämiseen katsotaan eduksi. Arvostamme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta joustaa työtehtävissä tarpeen vaatiessa. Tarjoamme hyvän perehdytyksen sekä mielenkiintoisen ja haasteellisen työn.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluesimiehen toimeen on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta esimiestehtävissä toimimisesta.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Anne Latva, p. 040 3525 374, sähköposti anne.latva(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidolliset palvelut, Sairaala ja välinehuolto, Välinehuoltokeskus
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan