Palomies - Oulun kaupunki

Palomies - Oulun kaupunki

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksessa on uudelleen haettavana PALOMIEHEN virka, viran vastaanottohetken sijoituspaikka on Limingan päiväpaloasema. Palomiehen virka kuuluu miehistön tehtäväryhmään.

Palomiehen tehtäviin kuuluu osallistua sammutus- ja pelastustehtäviin, pelastustoimen ennaltaehkäisevään toimintaan ja ensivastetoimintaan sekä suorittaa kaluston huolto- ja tarkastustehtävät ja hoitaa oman, erikseen määritetyn vastuualueen tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu kouluttaa oman organisaation henkilöstöä omalla erikoisosaamisalueellaan ja hoitaa esimiehen erikseen määräämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on pelastustoimiasetuksen nro 407/2011 § 6 mukainen miehistön kelpoisuus. Palomiehen viran hoitaminen edellyttää voimassaolevaa BC-luokan ajokorttia ja kaikilta osin SM:n pelastussukellusohjeen mukaista kuntoluokkaa hyvä. Eduksi katsotaan erinomainen kunto, FireFit indeksi 4,5-luokka (SM:n ohje 5/2016 liite 2).

Työaika on teknisen sopimuksen liite 2, 1§, 1 mom. a) -kohdan mukainen ja viran varallaolovelvoite vastaanottohetkellä koskee Limingan paloasemaa.

Hakijoiden on sisällytettävä hakemukseensa suostumukset varallaoloon, suppeaan turvallisuusselvitykseen ja fyysisen toimintakyvyn testaamiseen. Hakemukseen on liitettävä SM:n ohjeiden 48/2007 (Pelastussukellusohje) ja 5/2016 (Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä) mukaiset lihasvoiman ja aerobisen kestävyyden alle kuusi kuukautta vanhat testitulokset. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8291/2019. Hakemukset on toimitettava 24.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat palopäällikkö Tauno Toivanen, p. 044 703 8801 ja apulaispalopäällikkö Veli-Matti Hiekkataipale, p. 044 703 8750. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Osoite: Kramsunkuja 3, 91900 Liminka

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.