Päiväkodin johtaja, Proomupuiston päiväkoti - Oulun kaupunki

Päiväkodin johtaja, Proomupuiston päiväkoti - Oulun kaupunki

Haettavana on PÄIVÄKODIN JOHTAJAN vakinainen virka Proomupuiston päiväkodissa.

Päiväkodin johtaja vastaa hallinnollisena päiväkodin johtajana yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä henkilöstön ja talouden johtamisesta noudattaen Oulun kaupungin linjauksia ja ohjeita. Lisäksi hän vastaa toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja pedagogiikasta. Päiväkodin johtaja toimii aktiivisesti alueellisessa toiminnassa yhteistyötahojen kanssa sekä vastaa asiakaspalvelusta. Proomupuiston päiväkodin johtaja toimii myös pohjoisen alueen perhepäivähoitajien esimiehenä,

Päiväkodin johtajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Hakijalta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa sekä riittävää johtamistaitoa.

Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, pedagogista johtamistaitoa ja kiinnostusta perhepäivähoidon ja yksikkönsä varhaiskasvatuksen kehittämistyöhön. Tehtävässä edellytetään myös sivistys- ja kulttuuripalveluiden johtamisjärjestelmän mukaista monialaista ja poikkitoimijaista aktiivista työotetta alueen palvelukeskittymässä. Eduksi luetaan perhepäivähoidon tuntemus.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10089/2019 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Hakemus on toimitettava 21.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa aluepäällikkö Pirjo Koret, p. 044 703 5335 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Proomupuiston päiväkoti
Osoite: Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Oulun kaupunki on savuton työpaikka.