Päiväkodin johtaja, Kuivasrannan päiväkoti - Oulun kaupunki

Päiväkodin johtaja, Kuivasrannan päiväkoti - Oulun kaupunki

Haettavana on PÄIVÄKODIN JOHTAJAN vakinainen virka Kuivasrannan päiväkodissa. Tehtävään kuuluu hallinnollisen päiväkodin johtajan tehtävät. Päiväkodin johtaja johtaa yksikkönsä henkilöstöä ja pedagogiikkaa kaupungin linjausten mukaisesti sekä vastaa yksikkönsä talouden suunnittelusta ja toteumasta. Hoitopaikkojen määrä on yhteensä 280.

Kelpoisuusehdot päiväkodin johtajan virkaan määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § mukaisesti. Hakijalta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa sekä riittävää johtamistaitoa. Noudatamme lain 75§ mukaista siirtymäsäädöstä.

Lisäksi edellytetään rohkeaa asennetta johtamistyöhön, kehittämisorientoitunutta työotetta sekä innostavaa ja edellytyksiä luovaa henkilöstöjohtamista.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävässä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1313/2019 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Hakemus on toimitettava 25.2.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/kuivasrannan-paivakoti/etusivu

Lisätietoja tehtävästä antaa aluepäällikkö Pirjo Koret, p. 044 703 5335 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Kuivasrannan päiväkoti
Osoite: Kuivasrannantie 6, Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan