Päätoiminen tuntiopettaja, ruotsin kieli - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Päätoiminen tuntiopettaja, ruotsin kieli - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Haemme päätoimista tuntiopettajaa (ruotsin kielen opetus) määräaikaiseen työsuhteeseen. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. Opetusta on Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen, hevostalouden, bio- ja elintarviketekniikan, kestävän kehityksen ja biotalouden insinööri koulutuksissa. Työ edellyttää matkustamista. Opetusta on Hämeenlinnassa, Forssassa ja Mustialassa. Tehtävän sijoituspaikka on Mustiala.

Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129 / 2014) 17 §:ssä on säädetty ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan päätoimiselta tuntiopettajalta, että hänellä on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Valitun toimenhaltijan, jolla ei ole kelpoisuusehdoissa määriteltyä pätevyyttä, palkka on 6-20 prosenttia ko. hinnoittelutunnuksen mukaistaa palkkaa alempi.

Lisätietoja

http://www.hamk.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa Koulutuspäällikkö Jukka Korhonen, jukka.korhonen@hamk.fi, puh. +358 40 7608375
Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 30.5.2019.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Biotalouden yksikkö, Maaseutuelinkeinot
Osoite: Mustialantie 105, 31310 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on yli 7000 opiskelijan ja yli 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu, kansainvälinen, soveltavan tutkimuksen ja työelämää uudistavan osaamisen korkeakoulu.

Tutustu työnantajaan