Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) - Lahden kaupunki

Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) - Lahden kaupunki

Haemme PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA ajalle 20.11.2019 - 31.7.2020 Länsiharjun peruskoululle. Tuntiopettajan tehtävään kuuluu ensimmäisen luokan opettaminen. Tehtävä sisältää lisäksi A1- kielen, liikunnan ja käsityön opettamisen ensimmäisellä luokalla. Opetusta tehtävässä on 25 h/vko.

Länsiharjun koulu on 1-6 vuosiluokkien perusopetusta tarjoava koulu. Koulussamme on noin 550 oppilasta kahdessa koulurakennuksessa. Koulumme sijaitsee eteläisessä Lahdessa, ympäristössä, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kokonaisvaltaisen opetuksen toteuttamiseen. Koulussamme annetaan opetusta luonnontietoa ja matematiikkaa painottaen. Omatoimisen tutkimisen ja kokeilun kautta oppilaita kannustetaan kantamaan vastuuta luonnosta ja ympäristöstä. Koulussamme on mahdollista opiskella A1 kielenä englannin lisäksi ranskan kieltä. Olemme liikkuva koulu.

Kelpoisuusvaatimuksena on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Arvostamme vahvaa kokemusta ensimmäisen luokan opettamisesta. Pidämme myös tärkeänä kykyä opettaa A1 englantia, liikuntaa ja käsitöitä. Arvostamme erityisesti valmiutta innovatiiviseen yhteistyöhön ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin sekä positiivista asennetta luonnontieteen ja matematiikan opetukseen.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, päätoimisen tuntiopettajan paikka voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta tehtävään. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 18.11.2019 klo 9.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://peda.net/lahti/koulut/lansiharju
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut virka-aikana rehtori Timo Helle puh. 050 539 1683

Lahden kaupunki, Länsiharjun peruskoulu
Osoite: Helsingintie 52, 15700 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!