Pääsuunnittelija, toimi - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pääsuunnittelija, toimi - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinto vastaa tietohallinnon toimintojen järjestämisestä, tuottamisesta ja kokonaisarkkitehtuurin hallinnasta sairaanhoitopiirissä. Haemme joukkoomme pääsuunnittelijaa. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Pääsuunnittelija sijoittuu tietohallinnon tietojärjestelmät -yksikköön osana dynaamista ja asiantuntevaa ICT- ammattilaisten ryhmää. Tietojärjestelmät -yksikön vastuulle kuuluu tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin toteuttaminen, asiakasyksiköiden tuki tietojärjestelmiin liittyen, integraatiot, masterdatan hallinta sekä tietovarastoinnin ja raportoinnin kehittäminen.

Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu erityisesti hallinnon ja tukipalveluiden asiakkuusvastuita sekä tietohallintoasiantuntijan tehtäviä kehittämisessä, toimittajayhteistyössä, hankinnoissa ja käyttöönotoissa. Osa tehtävistä on projektimuotoista kehittämistä ja osa on jatkuvaluonteista tiimiyhteistyötä. Työnkuvaan kuuluu myös osallistuminen tarvittaessa Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman tietojärjestelmähankkeisiin sekä alueelliseen ja kansalliseen SOTE/ICT-kehittämiseen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:
- hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja
- kykyä itsenäiseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn sekä hyvää paineensietokykyä
- kokemusta projektityöskentelystä ja projektien hallinnasta
- kokemusta suunnittelu- ja testaustehtävistä ICT-projekteissa
- tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurien osaamista
- integraatio-osaamista
- julkisten ICT-hankintojen osaamista

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedustelut järjestelmäpäällikkö Tuomo Liejumäki, 040 684 9539. Sähköposti: tuomo.liejumaki(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto, Tietohallinto
Osoite: Kajaanintie 50, Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan